Raspored - Osijek

subota, 29. travnja 2017

Građevinski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Poster 29.04.2017 -
08:00 - 16:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Centrifuga: vremeplov za ispitivanje građevinskih konstrukcija, Ivan Kraus, Adriana Cerovečki
Poster 29.04.2017 -
08:00 - 16:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Drvena arhitektura kroz vrijeme, Krunoslav Ćosić, Mario Jeleč, Kristina Strukar, Anja Piškulić
Poster 29.04.2017 -
08:00 - 16:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Pješčani sat, Jelena Kaluđer, Martina Zagvozda
OŠ Antuna Mihanovića, Gundulićeva 5A, Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 29.04.2017 -
09:30 - 10:15
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
Priča bez kraja, Marija Erl Šafar, Tihana Lubina, Helena Pejić Jukić, Ivana Domac, Manuela Polak