Raspored - Osijek

ponedjeljak, 24. travnja 2017

Građevinski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Poster 24.04.2017 -
08:00 - 16:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Centrifuga: vremeplov za ispitivanje građevinskih konstrukcija, Ivan Kraus, Adriana Cerovečki
Poster 24.04.2017 -
08:00 - 16:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Drvena arhitektura kroz vrijeme, Krunoslav Ćosić, Mario Jeleč, Kristina Strukar, Anja Piškulić
Poster 24.04.2017 -
08:00 - 16:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Pješčani sat, Jelena Kaluđer, Martina Zagvozda
Odjel za kemiju, Cara Hadrijana 8/A - Campus, Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 24.04.2017 -
08:30 - 08:50
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Starenje – kemija vremena, Marinela Ižaković
Predavanje 24.04.2017 -
09:00 - 09:20
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Svijet kakvog poznajemo, Dalibor Tatar
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 16:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
 • ST
Antibiotici, Monika Šoltić, Marija Vladika
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 16:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Kemijske metode vizualizacije latentnih otisaka prstiju s obzirom na starost uzorka, Silvija Šafranko
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 16:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Kreme protiv bora, Dora Marčinko
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 16:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Datiranje organskih materijala, Marinela Varaždinac
Predavanje 24.04.2017 -
09:30 - 09:50
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Kemijske metode vizualizacije latentnih otisaka prstiju s obzirom na starost uzorka, Silvija Šafranko
Predavanje 24.04.2017 -
10:00 - 10:20
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Koncept vremena u kemiji, Pavo Živković
Predavanje 24.04.2017 -
10:30 - 10:50
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Vrijeme u očima kemije, Jelena Bijelić
Predavanje 24.04.2017 -
11:00 - 11:20
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Kozmetika kroz povijest, Ana Matijašević, Ana Amić
Građevinski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek - Laboratorij za materijale i konstrukcije
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
09:00 - 10:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • S5
 • OP
Trajanje eksplozije, Hrvoje Draganić
Odjel za kemiju, Cara Hadrijana 8/A - Campus, Osijek - Laboratorij
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
09:00 - 16:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Sekunda je potrebna da se dogodi kemija, Ana Amić, Nikolina Filipović, Andrea Jurić, Milenko Korica, Antonia Volmut, Martina Rajić, Pavo Živković, Laura Kanis, Antonija Bekić, Gabriela Ravnjak, Žana Kajinić, Lucija Kranjčec, Mario Basara, Martina Andrijević, Katarina Jurišić, Ana Matijašević, Tatjana Šafarik, Jelena Bijelić, Silvija Šafranko, Tonka Gašparac, Marijana Mašić
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Ulica kneza Trpimira 2B, Osijek - Hol 2.kat
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 20:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • S5
Ja robot kroz vrijeme, Petra Đurović, Ivana Hartmann Tolić, Marina Peko
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 20:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • S5
Prikaz trenutnog vremena pomoću rotirajućih LE dioda, Domagoj Karl, Maja Ivezić, Filip Sušac
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 20:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • S5
Prikaz znakova na LED pokaznicima vremenskim multipleksiranjem, Martin Martin, Petar Marić, Tomislav Matić
Medicinski fakultet, Cara Hadrijana 10, Osijek
Medicinski fakultet, Cara Hadrijana 10, Osijek - Vježbaonica za mikrobiologiju
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
09:00 - 10:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Ide li bakterijama nevrijeme na živce?, Jasminka Talapko, Domagoj Drenjančević, Viktorija Kretić, Dino Belić, Tomislav Kurevija, Valentina Živković, Martina Vuković
Radionica 24.04.2017 -
10:00 - 11:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Ide li bakterijama nevrijeme na živce?, Jasminka Talapko, Domagoj Drenjančević, Viktorija Kretić, Dino Belić, Tomislav Kurevija, Valentina Živković, Martina Vuković
Radionica 24.04.2017 -
11:00 - 12:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Ide li bakterijama nevrijeme na živce?, Jasminka Talapko, Domagoj Drenjančević, Viktorija Kretić, Dino Belić, Tomislav Kurevija, Valentina Živković, Martina Vuković
Odjel za fiziku, Gajev trg 6, Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Poster 24.04.2017 -
09:00 - 15:00
 • OP
Vrijeme kroz vrijeme, Ivana Štibi
Umjetnička akademija, Kralja Petra Svačića 1/F - Predavaonica 32
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 24.04.2017 -
09:00 - 09:45
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Vrijeme i scenski prostor u predstavi „Završnica“ Roberta Wilsona, Katarina Žeravica
Građevinski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek - Predavaonica III.48
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 24.04.2017 -
10:00 - 11:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
Građevinski strojevi kroz vrijeme, Mihaela Teni, Mario Galić, Hrvoje Krstić, Zlata Dolaček-Alduk, Ivana Burcar Dunović
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • OP
Znanstvena komunikacija kroz vrijeme, Anita Papić, Tena Vilček, Dajana Stojanović, Ana Leh
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • S4
 • S5
Jezik kroz vrijeme, Ana Mikić Čolić, Maja Glušac
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
 • S5
 • OP
Tempus fugit – pismo i njegove mijene (od Altamire do Arrivala), Milica Lukić, Vera Blažević Krezić
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • S4
 • S5
Vremenski prijedlozi u hrvatskom jeziku, Maja Glušac, Manuela Orličnik
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • S4
 • S5
 • OP
Upravljanje vremenom: razvoj aplikacije, Manuela Mikulecki, Andrea Mihaljević, Tomislav Jakopec
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • S4
 • S5
Vrijeme u jeziku i jezik o vremenu, Tanja Gradečak-Erdeljić, Barbara Kružić
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Izložba fotografija 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
Vrijeme: „Zrnca prošlosti“, Bruno Golemac
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenje vremena 1, Marija Rastija, Sanja Salopek, Željko Popović
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Mjerenje vremena 2, Aurela Štebih, Mia Cigić, Željko Popović
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Vrijeme je za fosile, Vladimir Filipović, Željko Popović, Irella Bogut
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Brzina u sportu, Mario Šalinger, Stjepan Furlić, Jurica Lovrinčević, Zvonimir Tomac
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • ST
Mjerenje vremena kroz povijest, Adriana Marinović, Ana Vondraček
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Slavonski Brod u 19. stoljeću, Adriana Marinović, Ana Vondraček, Martina Spajić, Marta Zečević
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Matematičke igre kroz povijest, Željko Gregorović, Ivana Boras
Radionica 24.04.2017 -
14:00 - 14:45
 • predškolski i niži raz. OŠ
Vrijeme za matematiku kroz igru, Željko Gregorović, Viktorija Liščinski, Jelena Kišosondi, Filipa Igrec
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek - Predavaonica 22
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 24.04.2017 -
10:00 - 11:00
 • ST
Biblija i vrijeme, Arkadiusz Krasicki
Odjel za kulturologiju, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek - 1. kat
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Poster 24.04.2017 -
10:00 - 18:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
Knjižnica kroz vrijeme, Dora Kralik, Marta Borić, Marija Tolušić
II. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
10:30 - 11:15
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • S4
Vrijeme je…metafora, Tanja Gradečak-Erdeljić, Barbara Kružić
OŠ Tenja, Svete Ane 2, Tenja
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
11:30 - 13:05
 • predškolski i niži raz. OŠ
Mali meteorolozi, Snježana Glavaš
Odjel za kulturologiju, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek - P2
Medicinski fakultet, Cara Hadrijana 10, Osijek - Video-konferencijska dvorana
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 24.04.2017 -
13:00 - 13:30
 • predškolski i niži raz. OŠ
Pušenje kroz vrijeme, Lea Dumić, Sara Špehar,Marina Pastorčić, Albina Dumić
Predavanje 24.04.2017 -
13:30 - 14:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
Globalne klimatske promjene i zdravlje populacije, Mirna Rozić, Anja Tomić, Ivan Miškulin
Predavanje 24.04.2017 -
14:00 - 14:30
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Autonomni živčani organizator vremena, Nikola Raguž Lučić, Ana-Maria Milas, Martina Smolić
Predavanje 24.04.2017 -
14:00 - 14:30
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Sekunde i minute za spašavanje života – Kardiopulmonalna reanimacija, pomoć osobi sa epileptičkim napadom, Dubravka Holik, Marinko Žulj
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, Osijek - Dvorana 4/17
I. gimnazija Osijek, Županijska 4, Osijek - Učionica 1 i 2
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Radionica 24.04.2017 -
17:00 - 18:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Kaleidoskop – igračka nekog drugog vremena, Dragica Predrijevac, Snježana Novaković, Rebeka Kalazić
Radionica 24.04.2017 -
18:00 - 19:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Kaleidoskop – igračka nekog drugog vremena, Dragica Predrijevac, Snježana Novaković, Rebeka Kalazić
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek - P54
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Tribina 24.04.2017 -
19:00 - 20:00
 • S5
 • OP
 • ST
Misli kroz vrijeme, Ivana Duvnjak, Marija Milić, Daniela Šincek, Gorka Vuletić