Raspored - Lošinj

četvrtak, 27. travnja 2017

Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 14, Mali Lošinj
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 27.04.2017 -
08:00 - 14:00
Andrija Mohorovičić – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)
Osnovna škola Maria Martinolića, Omladinska 11, Mali Lošinj
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 27.04.2017 -
08:00 - 14:00
Kakvo vrijeme nose oblaci (Hrvatski astronomski savez)
Dvorana crkve sv. Nikole, Ulica Lošinjskih brodograditelja, Mali Lošinj
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Predavanje 27.04.2017 -
19:00 - 20:00
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Liturgijsko vrijeme (Dorian Božičević, mag. theol.)