Raspored - Čabar

ponedjeljak, 24. travnja 2017

Osnovna škola "Petar Zrinski", Čabar, Narodnog oslobođenja 5/1, Čabar
Vrsta događaja Datum Publika Naziv
Dodjela nagrada 24.04.2017 - 12:00
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Dodjela nagrada na natječaju "Uhvati trenutak"
Dvorac Zrinski – Narodna knjižnica, Narodnog oslobođenja 1, Čabar
Dvorac Zrinski – Matica hrvatska, Narodnog oslobođenja 1, Čabar
Vrsta događaja Datum Naziv
Izložba 24.04.2017 - 18:00 Vanja Vukadinović, Koraci