Raspored - Varaždin

Gradski muzej Varaždin
Datum Publika Naziv
22.04.2016 - 10:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
 • 5. i 6. raz. OŠ
Dvorski slikari i portreti Gradski muzej Varaždin
22.04.2016 - 15:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Majstori poslije majstora Gradski muzej Varaždin
DV ČIRA-ČARA
Datum Publika Naziv
22.04.2016 - 10:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Vjetar, Ura DV ČIRA-ČARA
DV Varaždin, Galerija
Datum Publika Naziv
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Veliki umjetnici u očima male djece Dječji vrtić Varaždin
Geotehnički fakultet Varaždin
Datum Publika Naziv
22.04.2016 - 11:00
 • OP
 • ST
Ekonomska isplativost dizalica topline  Geotehnički fakultet Varaždin
I. gimnazija Varaždin
Datum Publika Naziv
22.04.2016 - 14:10
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
Nepopularna psihologija  I. gimnazije Varaždin
Zajednica tehničke kulture Varaždin
Datum Publika Naziv
22.04.2016 - 16:00
 • OP
Digitalna fotografija  ZTK Varaždin
FOI
Datum Publika Naziv
22.04.2016 - 17:00
 • OP
The Brain, both its Anatomy and its Chemistry FOI