Raspored - Varaždin

DV Varaždin, Galerija
Datum Publika Naziv
21.04.2016 -
10:00 - 18:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Veliki umjetnici u očima male djece Dječji vrtić Varaždin
DV "Bajka"
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 10:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Reciklaža i zaštita prirode
Elektrostrojarska škola Varaždin
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 12:00 Mladi Probiotičke bakterije-prijateljsko lice mikrobiologije
DV "Dječji svijet"
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 12:30
 • predškolski i niži raz. OŠ
Kemija i mali kemičari
Sveučilište Sjever
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 13:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
 • ST
Interkulturalna komunikacija  Sveučilište Sjever
21.04.2016 - 14:00
 • OP
Automatizacija rada u Solid Worksu upotrebom makronaredbi  Sveučilište Sjever
Tehnološki park Varaždin
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 13:00
 • OP
Komercijalizacija znanosti Tehnološki park Varaždin
FOI
Datum Publika Publika Naziv
21.04.2016 - 13:00
 • OP
StratoBerryPI  FOI
21.04.2016 - 13:30 Mladi Upravljanje jatom dronova pomoću bežične tehnologije
I. gimnazija Varaždin
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 14:10
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
Psihologija glazbe  I. gimnazije Varaždin
I. osnovna škola Varaždin
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 16:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Djeca i znanost  I. osnovne škole Varaždin
VI. osnovna škola Varaždin
Datum Publika Naziv
21.04.2016 - 17:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Život i rad - Galileo Galilei  VI. osnovne škole Varaždin
21.04.2016 - 17:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Život i rad -Leonardo da Vinci  VI. osnovne škole Varaždin