Raspored - Varaždin

DV Varaždin, Galerija
Datum Publika Naziv
19.04.2016 -
10:00 - 18:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Veliki umjetnici u očima male djece Dječji vrtić Varaždin
DV "Bajka"
Datum Publika Naziv
19.04.2016 - 10:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Reciklaža i zaštita prirode
Gradski muzej Varaždin
Datum Publika Naziv
19.04.2016 - 10:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
O kukcima u „Svijetu kukaca“
Elektrostrojarska škola Varaždin
Datum Publika Naziv
19.04.2016 - 14:00
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Arudino - uvod Elektrostrojarska škola Varaždin
19.04.2016 - 14:10
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Oblikovanje u Solid Worksu  Elektrostrojarska škola Varaždin
I. gimnazija Varaždin
Datum Publika Naziv
19.04.2016 - 14:10
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
Psihologija glazbe  I. gimnazije Varaždin
I. osnovna škola Varaždin
Datum Publika Naziv
19.04.2016 - 16:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Ekologija  I. osnovne škole Varaždin
19.04.2016 - 17:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Znanost je fora  I. osnovne škole Varaždin
19.04.2016 - 18:00
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Robotika  I. osnovne škole Varaždin
VI. osnovna škola Varaždin
Datum Publika Naziv
19.04.2016 - 16:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Povijest matematike  VI. osnovne škole Varaždin