Raspored - Varaždin

FOI
Datum Publika Naziv
18.04.2016 - 10:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Tko je taj Nikola Tesla?  FOI
DV Varaždin, Galerija
Datum Publika Naziv
18.04.2016 -
10:00 - 18:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Veliki umjetnici u očima male djece Dječji vrtić Varaždin
DV "Dječji svijet"
Datum Publika Naziv
18.04.2016 - 10:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Vulkani
DV ČIRA-ČARA
Datum Publika Naziv
18.04.2016 - 11:00
 • predškolski i niži raz. OŠ
Razvoj pisma, Duga i Sunce  DV ČIRA-ČARA
Sveučilište Sjever
Datum Publika Naziv
18.04.2016 - 13:00
 • OP
 • ST
Inovativna komunikacija  Sveučilište Sjever
18.04.2016 - 16:00
 • OP
Poznavanje osnovnog održavanja života može spasiti svakoga od nas  Sveučilište Sjever
Elektrostrojarska škola Varaždin
Datum Publika Naziv
18.04.2016 - 13:15
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Zlatni rez  Elektrostrojarska škola Varaždin
IV. osnovna škola Varaždin
Datum Publika Naziv
18.04.2016 - 13:30
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Optička iluzija  IV. osnovne škole Varaždin
18.04.2016 - 13:45
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Polarna svjetlost  IV. osnovne škole Varaždin
18.04.2016 - 14:00
 • 5. i 6. raz. OŠ
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Inovativni izvori energije  IV. osnovne škole Varaždin
I. gimnazija Varaždin
Datum Publika Naziv
18.04.2016 - 14:10
 • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
 • 2.,3., i 4. raz. SŠ
 • OP
Psihologija arhitekture  I. gimnazije Varaždin