Raspored - Pula

Osnovna škola Vidikovac Pula
Datum Naziv
Izložba
22.04.2016 - 08:00
Izložba učeničkih radova Na valovima umjetnosti
Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić „Izvor“
Datum Publika Naziv
Radionica
22.04.2016 - 08:00
  • predškolski i niži raz. OŠ
Izrada plakata na temu Znanost i umjetnost
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica
Datum Naziv
Izložba
22.04.2016 - 08:00
Leonardo da Vinci: Umjetnost i znanost, ruku pod ruku
Predavanje
22.04.2016 - 08:00
Mijo Mirković, 2 u 1: znanstvenik i književnik
Medicinska škola Pula
Datum Publika Naziv
Predavanje
22.04.2016 - 08:00
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Snježana Svitlić-Budisavljević: Kardiopulmonalna reanimacija
Osnovna škola Tone Peruška Pula
Datum Naziv
Izložba
22.04.2016 - 08:00
Znanost očima djece
Astronomsko društvo „Istra“ Pula
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 - 16:00
Promatranje Sunca