Raspored - Požega

Dječji vrtić Radost, Tekija 13, Požega
Datum Naziv
Predavanje
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Suvremeni pristup estetskom odgoju u dječjem vrtiću, Sara Pejaković
Radionica
22.04.2016 -
11:00 - 11:45
Razvoj dječje kreativnosti kroz suvremenu umjetnost, Sara Pejaković, Ivona Pečur, Jelena Janković, Anita Dvorski, Marijana Blažević
Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Požegi
Datum Naziv
Predavanje
22.04.2016 -
13:00 - 14:00
Analiza imena i ranog djelovanja JAZU-a, Igor Despot