Raspored - Osijek

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
08:00 - 09:30
Gledaj i uči!, Željko Popović, Irella Bogut, Jelena Kovačević
Radionica
22.04.2016 -
12:00 - 12:45
Aritmetikom do dizajna, Ružica Kolar-Šuper, Ana Brico, Iva Odorčić, Andreja Rašić
Elektrotehnički fakultet, Ulica kneza Trpimira 2B, Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 -
08:00 - 20:00
Umjetnik, ali matematičar, Ivana Hartmann Tolić, Hrvoje Leventić, Krešimir Romić
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
09:00 - 09:45
Izrada straničnika za knjige od recikliranog papira za planet Zemlju, Melita Nađ, Matea Žilić
Radionica
22.04.2016 -
09:45 - 10:30
Izrada straničnika za knjige od recikliranog papira za planet Zemlju, Melita Nađ, Matea Žilić
Izložba
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Hrvatska prirodoslovna baština na suvenirima, Julijana Rodić Ozimec
Predavanje
22.04.2016 -
12:00 - 12:45
Globalno, kreativno i održivo – inovativni modeli neformalne edukacije djece i mladih, Udruga Breza
Poljoprivredni fakultet, Petra Svačića 1d, Osijek
Datum Naziv
Protokol
22.04.2016 -
09:00 - 09:30
Svečano otvorenje Dana otvorenih vrata Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Vlado Guberac, Darko Kiš, Sonja Marić, Krunoslav Zmaić, Zvonko Antunović
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
„Omne vivo ex vivo“ - in vitro, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Marko Đurković, Helena Janković, Anja Gorup
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Biljne vrste u djelima Williama Shakespearea, Ana Peharda, Nikolina Šević, Marija Ravlić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Boje prirode, Monika Tkalec
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Crvene hortenzije plave boje, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Gabrijela Perković,Marija Jelušić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Čudesni micelij, Karolina Vrandečić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Društvo znanja – temelj društva, Ljubica Ranogajec, Jadranka Deže, Tena Matošević, Andreja Galić, Katarina Perić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Ekološki dizajn vs. dizajn ekoloških proizvoda: umjetnost razlike, Ružica Lončarić, Zrinka Tolušić,
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Flourescencija, Ana Josipović, Antonela Markulj Kulundžić, Maja Matoša Kočar, Monika Marković
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Genetika u umjetničkim djelima, Vedran Lederer, Vinka Čepo, Boris Lukić, Nikola Raguž
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Ikebana – umjetnost aranžiranja, Marija Kristić, Jasna Kraljičak
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Ima li glazba utjecaj na rast biljaka?, David Kranjac, Tihana Sudarić, Krunoslav Zmaić
Izložba
22.04.2016 -
09:30 - 13:00
Izložba zbirke kukaca, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež, Ivana Majić, Ankica Sarajlić, Mirela Varga
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Konji kao inspiracija, Dino Lončar, Višnja Lončar, Maja Gregić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Korovna flora u likovnoj umjetnosti, Kristina Bernatović, Ivana Šebetić, Marija Ravlić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Kristali vode – vibracijom do umjetničkih djela, Nikolina Burger, Vedran Lederer, Jasna Šoštarić, Monika Marković
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Kukuruzni labirinti, Vladimir Ivezić, Jurica Jović, Vladimir Zebec, Dario Iljkić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Slikajmo prirodu prirodnim bojama, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Ines Janković, Marija Kristić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Suncokret u znanosti i umjetnosti, Antonela Markulj Kulundžić, Ana Josipović, Maja Matoša Kočar, Ivana Varga
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Svijet spora, Jasenka Ćosić
Instalacije
22.04.2016 -
09:30 - 13:00
Šarena jaja duginih boja, Zlata Kralik, Ana Zelić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Što kaže znanost o konoplji?, Sanja Grubišić, Antonia Mihaljević, Kristina Jakovljević, Ivana Varga
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Tako lijepi, a tako snažni!, Pavo Lucić, Kristina Bernatović
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Ubojita ljepota biljaka, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Josip Meštrović, Domagoj Radić
Instalacije
22.04.2016 -
09:30 - 13:00
Uloga divljači u održavanju biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže te kao motiv u umjetnosti, Tihomir Florijančić, Ivica Bošković, Siniša Ozimec, Karolina Tucak
Instalacije
22.04.2016 -
09:30 - 13:00
Umijeće određivanja vremena, Monika Tkalec, Mateja Balžević, Dominika Babac, Ivana Varga
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Umjetnost brze distribucije svježeg rezanog cvijeća, Ružica Lončarić, Zrinka Tolušić,
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Umjetnost kozjih sireva, Luka Nešković, Željka Klir, Josip Novoselec
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Umjetnost oblikovanja živih skulptura, Monika Tkalec
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Umjetnost preživljavanja, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Sanja Grubišić, Josip Šestanj, Stojan Lovrić, Petra Vukman
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Umjetnost u polju, Jurica Jović, Vladimir Ivezić, Vladimir Zebec, Dario Iljkić
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Umjetnost u selekciji najboljeg čovjekovog prijatelja, Jelena Milković, Josip Meštrović, Boris Lukić, Nikola Raguž
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Vinova loza u umjetnosti, Toni Kujundžić, Vedran Orkić, Dragan Grbeša
Poster
22.04.2016 -
09:30 - 15:00
Znanost iz vreće krumpira, Nikolina Pušelja, Ivana Varga
Instalacije
22.04.2016 -
09:30 - 13:00
Život je prekratak da bi pili loše pivo!, Miroslav Lisjak, Domagoj Radić
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Boje kiselosti, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Marija Kristić, Ines Janković, Marija Jelušić, Gabrijela Perković
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Cijepimo li voćke?, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Marko Đurković, Helena Janković, Anja Gorup
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Kad se male ruke slože, Marija Ravlić, Pavo Lucić, Kristina Bernatović, Ivana Šebetić, Ana Peharda, Nikolina Šević, Izabela Novaković, Antonija Sabljak, Doris Krulić, Dominik Špigl
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Krmiva kao mala umjetnička djela, Ivana Klarić, Mirela Pavić, Mislav Đidara, Mario Ronta, Ljubica Pastuović
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Sjemenarenje – nova umjetnička tehnika, Darko Kiš, Vlado Guberac
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Sjemenka - umjetnost stvaranja života, Sunčica Guberac, Sonja Marić, Dunja Fotez, Matej Kurilj
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 11:00
Skulptura molekule života, Andrijana Rebekić, Sonja Petrović, Laura Tenžera, Katarina Šperanda
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:15
Slike u mlijeku, Ivona Djurkin Kušec, Žarko Radišić
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Učinak glazbe na rast prinosa u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, David Kranjac, Tihana Sudarić, Krunoslav Zmaić, Ružica Lončarić, Jadranka Deže, Ljubica Ranogajec, Ana Crnčan, Jelena Kristić, Zrinka Tolušić
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:30
Umjetnost iz tla, Vladimir Zebec,Vladimir Ivezić, Jurica Jović, Stefan Teofilović, Vinko Božić, Betina Kelemen, Jelena Milković
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:30
Umjetnost na tanjuru, Ivana Varga, Ivona Kučera, Sanja Grubišić, Kristina Jakovljević, Antonia Mihaljević
Predavanje
22.04.2016 -
11:00 - 11:15
Akvadukti – spoj znanosti i umjetnosti, Vedran Lederer, Nikolina Burger, Jasna Šoštarić, Monika Marković
Predavanje
22.04.2016 -
11:15 - 11:45
Umjetnost letenja, Ivan Alatrović, Irena Išasegi, Mihael Stažić, Mirela Pavić
Predavanje
22.04.2016 -
11:45 - 12:15
Umjetnost boja i oblika životinjskih očiju, Mihael Banović, Petar Dujmović, Mirela Pavić
Predavanje
22.04.2016 -
12:15 - 12:45
Hi-tech osjetila, Sven Zečević, Vanja Hrvoje Dražić, Antonio Rupnik, Mirela Pavić
Predavanje
22.04.2016 -
12:45 - 13:15
Umjetnost zavaravanja, Filipa Apčak, Mia Rako, Karmela Popović, Mirela Pavić
Predavanje
22.04.2016 -
13:15 - 13:30
Genetika u umjetničkim djelima, Vinka Čepo, Vedran Lederer, Boris Lukić, Nikola Raguž
Predavanje
22.04.2016 -
13:30 - 13:45
Umjetnost u selekciji najboljeg čovjekovog prijatelja, Josip Meštrović, Jelena Milković, Boris Lukić, Nikola Raguž
Predavanje
22.04.2016 -
13:45 - 14:05
Nebesko platno, Bojana Brozović
Predavanje
22.04.2016 -
14:00 - 14:15
Umjetnost stvaranja vunenih tepiha, Jasna Lang, Josip Novoselec, Željka Klir
Predavanje
22.04.2016 -
14:20 - 14:40
Skriveni život biljaka - komunikacija bez mozga, Miroslav Lisjak
Predavanje
22.04.2016 -
14:45 - 15:00
Znanost u našim vrtovima – mogućnosti upotrebe krumpira, Nikolina Pušelja, Ivana Varga
OŠ Antuna Mihanovića, Gundulićeva 5A, Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
09:30 - 10:15
Maleni pomoćnici profesora Baltazara, Marija Erl Šafar, Tihana Lubina, Helena Pejić Jukić, Ivana Domac, Manuela Polak
Odjel za kemiju, Cara Hadrijana 8/A - Campus, Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 - 10:00 - 23.04.2016 - 18:00
Elektronska difrakcija
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Nobelovci
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Vježbao sam tri sata i smršavio tri kilograma
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Vladimir Prelog
Studentski centar, Istarska 5, Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Ljepota hiperaktivnosti u boji i zvuku, Aleksandra Gvozdanović Debeljak, Katarina Dodig-Ćurković
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Pas i kravata, Tatjana Ileš, Filip Živaljić, Daniel Sedlar, Lea Dubravčević, Niko Lulić, Ivana Džaja
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Šarenilo stanica, Ivana Lovrić, Maja Tolušić Levak, Zrinka Ivanišević, Sanja Novak, Nikola Bijelić
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Utjecaj farmakoterapije afektivnih poremećaja na kreativnost umjetnika, Lucija Kuna, Sandra Brkić, Ivana Božić
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Metafora u znanosti i umjetnosti, Tanja Gradečak-Erdeljić
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Modeli u znanosti: aproksimacija stvarnosti ili fikcija?, Anita Papić, Antonio Pahek
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Nakladništvo: znanost ili djelatnost, Tomislav Jakopec, Josipa Iljić, Manuela Orličnik
Radionica
22.04.2016 -
12:15 - 13:00
Znanost je u drami?!, Sonja Novak, Ivan Čelebić, Tatjana Mioković
Predavanje
22.04.2016 -
18:00 - 18:45
Književnost u funkciji znanosti (ili predmeti znanstvenog istraživanja u svijetu imaginacije), Boris Bosančić
Udruga Gloria Maris, Svodovi b.b., Tvrđa, Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 16:00
Morske lepeze, Željko Popović, Irella Bogut, Vladimir Filipović
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 16:00
Nautilusov zlatni rez, Željko Popović, Irella Bogut, Vladimir Filipović
Građevinski fakultet, Kralja Petra Svačića 1, CAMPUS Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Morske orgulje, Krunoslav Ćosić, Željko Šreng, Nevena Ćoralić, Marin Ribić
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Piramide kao spoj znanosti i umjetnosti, Jelena Kaluđer, Mihaela Teni, Mario Jeleč
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Umjetnost u izgradnji cesta, Martina Zagvozda
Odjel za fiziku, Gajev trg 6, Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Pepperov duh, Dina Jukić, Mislav Kraljević, Lovro Šilović
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 20:00
Sektori kulturne i kreativne industrije, Marija Ham
Predavanje
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Znanstveni pristup oživljavanju umjetnosti baštinskih tekstova, Nives Tomašević, Marijana Tomić
Predavanje
22.04.2016 -
11:00 - 11:45
Znanstvena analiza umjetničkog pamćenja Vukovara, Dubravka Oraić Tolić
Predavanje
22.04.2016 -
12:15 - 13:00
Plagiranje u znanstvenim i stručnim radovima, Ivana Hebrang Grgić
Predavanje
22.04.2016 -
13:30 - 15:00
Uspješno poslovanje u showbusinessu, Sunčica Oberman Peterka
Projekcija filma
22.04.2016 -
18:30 - 19:15
Put do motivacije kroz kreativnost, Lidija Ivanda, Branko Ivanda
Glazbeni program
22.04.2016 -
19:15 - 20:15
Kreativni glasnici, Tamara Šarlija, Stipe Gugić
Promocija knjige
22.04.2016 -
19:15 - 20:15
Predstavljanje romana „Vilijun“ kao umjetničke i znanstvene poveznice kultura na Putu svile, Jasna Horvat, Nives Tomašević, Vladimir Cini, Dubravka Oraić-Tolić
Odjel za kulturologiju, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek
Datum Naziv
Izložba
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
System addict, Damir Lesinger, Marta Borić, Gordana Lesinger, Iva Buljubašić
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Krbavska b.b., Osijek
Datum Naziv
Poster
22.04.2016 -
10:00 - 18:00
Što nam boja govori?, Dajana Ososlija
Plesni klub Broadway, Gacka 19, Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Tesline struje kroz ples bruje, Senka Gazibara, Antonija Blažević
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
10:00 - 10:45
Umjetnost pretraživanja - pretraživanje i važnost prakse Ustavnog suda Republike i Europskog suda za ljudska prava, Ivica Pavić, Sanjin Stupar
Radionica
22.04.2016 -
11:00 - 11:45
„KEEP CALM AND CALL LEGAL-ECONOMIC CLINIC“ - simulacija rada Pravno- ekonomske klinike, Lidija Šimunović, Jovan Vlaović
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek
Datum Naziv
Predavanje
22.04.2016 -
12:00 - 14:00
Kakve veze imaju Picasso i Coco Chanel s organskom kemijom?, Dajana Gašo-Sokač, Valentina Bušić
Predavanje
22.04.2016 -
12:00 - 14:00
Odraz umjetničkog stvaralaštva majke Prirode u kapljici vode, Mirna Habuda-Stanić, Marija Nujić
Predavanje
22.04.2016 -
12:00 - 14:00
Recikliranje kao umjetnost, Mirna Habuda-Stanić, Marija Nujić
Predavanje
22.04.2016 -
12:00 - 14:00
Znanstvena renesansa, Ines Banjari, Dragana Jelenić
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
12:00 - 15:00
Lijekovi umjetnici: Kako lijekovi boje?, Nikola Raguž Lučić, Stefan Gjoni, Fabian Gjoni, Mirjana Đukić, Martina Smolić
Radionica
22.04.2016 -
12:00 - 15:00
Mikrobiološko „platno, boje i kist“, Jasminka Talapko, Domagoj Drenjančević, Sven Burian, Viktorija Kretić, Valentina Živković, Martina Vuković
Radionica
22.04.2016 -
12:00 - 15:00
Može li slomljeno srce zbilja slomiti tvoje srce?, Ana Stupin, Anita Ćosić, Marko Stupin, Lidija Rašić
Radionica
22.04.2016 -
12:00 - 15:00
Our brain in colors/Naš mozak u bojama, Ivonne Ana Lančić, Lea Atlagić, Elizabeth Nedić
Odjel za matematiku, Gajev trg 6, Osijek
Datum Naziv
Radionica
22.04.2016 -
14:00 - 15:00
Umjetnost fraktala, Mihaela Ribičić Penava, Toni Milas
Gradska četvrt Gornji Grad, Trg Lava Mirskog 1, Osijek
Datum Naziv
Izložba fotografija
22.04.2016 -
17:00 - 18:00
TRI GODINE DJELOVANJA PANON – instituta za strateške studije, OSIJEK, Lidija Ambroš, Tatjana Ivanović