Raspored - Lošinj

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj
Datum Naziv
Izložba
22.04.2016 -
08:00 - 14:00
Opća teorija relativnosti – prvih 100 godina (Hrvatski astronomski savez)
Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora – Veli Lošinj
Datum Publika Naziv
Otvoreni dan
22.04.2016 -
10:00 - 16:00
  • predškolski i niži raz. OŠ
  • 5. i 6. raz. OŠ
  • 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
  • 2.,3., i 4. raz. SŠ
Lošinjski edukacijski centar o moru – Upoznajte znanost o moru! (Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora)