Skip to content Skip to navigation

Od zrake Sunca do plodova mora, Josip Mikuš, Ana Bratoš Cetinić i Ivana Prusina

Datum: 
petak, 24 travnja, 2015 -
10:0011:00
Lokacija: 
DubrovnikSveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica / Predavanje
Sažetak: 

Što se događa sa zrakom Sunca kad prođe kroz atmosferu?  Kako alge rastu? zašto je more izvor života? Što su plodovi mora?  Što se događa s kamenicom prije nego dođe na stol? To i još mnogo toga saznajte na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Josip Mikuš je zvanje dipl. ing. biologije, magistra oceanologije i doktora prirodnih znanosti stekao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvenu karijeru započeo je 1990. u dubrovačkom Laboratoriju za ekologiju planktona Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Od 2005. zaposlen je na Sveučilištu u Dubrovniku. Predmet njegova znanstvenoga rada je zooplankton s posebnim naglaskom na kopepode, te prijenos alohtonih i invazivnih vrsta brodskim vodenim balastom i drugim vektorima.  Nositelj je kolegija Opća biologija, Ekologija planktona, Uzgoj planktona, Embriologija riba i Primijenjena embriologija morskih organizama na Preddiplomskom studiju Akvakultura i Diplomskom studiju Marikultura, te kolegija Biologija i primijenjena biologija na Preddiplomskom studiju Restauracija i konzervacija.

Doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić je zvanje profesora biologije, magistra oceanologije i doktora biologije stekla na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Od 2000. godine zaposlena je na Sveučilištu u Dubrovniku. Bavi se bentoskim organizmima, osobito školjkašima i drugim mekušcima. Sudjeluje u nastavi iz kolegija Ekologija mora, Biologija školjkaša, Akvakultura i okoliš, Primijenjena malakologija, Mriješćenje i  mrjestilište.

Dr. sc. Ivana Prusina zvanje diplomiranog inženjera biologije i ekologije mora stječe 2006. godine na Sveučilišnom studijskom centru za studije mora Sveučilišta u Splitu, a 2013. godine  završava poslijediplomski doktorski studij „Primijenjene znanosti o moru“ pri Sveučilištu u Splitu i Sveučilištu u Dubrovniku te stječe akademski naziv doktora prirodnih znanosti. Od listopada 2007. godine zaposlena je u suradničko zvanje asistenta na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku gdje sudjeluje u izvođenju vježbi na preddiplomskom studiju Akvakulture i diplomskom studiju Marikulture.