Skip to content Skip to navigation

Dinamička karta buke grada Zagreba izrađena u okviru i–SCOPE projekta, Valentina Vuković, Sandra Hamin, Vesna Poslončec Petrić i Stanislav Frangeš

Datum: 
subota, 25 travnja, 2015 -
10:3011:30
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzej, Savska 18TM Mala dvorana
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Od 2012. godine Grad Zagreb sudjeluje u projektu i-SCOPE (interoperable Smart City services trough Open Platform for urban Ecosystems). Ciljevi i-SCOPE projekta su olakšati donošenje odluka prilikom urbanog planiranja, upravljanja gradom, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, promovirati uključivanje raznih korisničkih grupa (npr. starijih građana i građana smanjenih mogućnosti kretanja) i uključivanje građana u prikupljanje informacija.

Sukladno ciljevima, razvijaju se sljedeća tri tipa usluga:

  1. optimizacija energetske potrošnje kroz uslugu točne procjene solarnog potencijala i gubitka energije u zgradama,
  2. praćenje buke u stvarnom vremenu uključivanjem građana koji preuzimaju ulogu senzora mjereći razinu buke aplikacijom na svom mobilnom telefonu te
  3. poboljšavanje mobilnosti građana kroz uslugu osobnog usmjeravanja rute kretanja.

U radu će biti prezentirani volonterski prikupljeni podaci mjerenja razina buke u Gradu Zagrebu pomoću mobilne aplikacije, koji služe kao osnova za izradu dinamičkih karata buke. Posjetiteljima će biti demonstrirana aplikacija Noise Tube te će biti pozvani da se aktivno uključe u prikupljanje podataka i sam projekt.

Biografija: 

Valentina Vuković rođena je 28. ožujka 1990. u Brežicama u Sloveniji. Preddiplomski studij na Geodetskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2008. godine. Trenutno završava diplomski studij na Geodetskom fakultetu (smjer Geoinformatika). Aktivno se služi engleskim i španjolskim jezikom. Hobiji su joj čitanje, gledanje filmova te igranje texas holdem pokera.