Skip to content Skip to navigation

Otkrij metal u rudi, Dragana Mutavdžić Pavlović i Dijana Blažek

Datum: 
subota, 25 travnja, 2015 -
10:0012:00
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzej, Savska 18TM Velika dvorana
Publika: 
predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Metalne se mineralne sirovine (ili rude/rudače) koriste za dobivanje metala (npr. zlato, srebro, platina, željezo, olovo, cink, bakar, aluminij, kositar, nikal, krom, titan, molibden, mangan, vanadij, kobalt, volfram, antimon, živa i dr.). Rude ili rudače su prirodni spojevi (koncentrirani na pojedinim mjestima u Zemljinoj kori) u kojima se nalaze metali u takvoj količini koja omogućuje rentabilno dobivanje odgovarajućeg metala. Imaju vrlo široku i svestranu primjenu u građevinarstvu, kemijskoj tehnologiji i metalurgiji. Da bi se metali iz ruda mogli koristiti za odgovarajuću namjenu, kemijski sastav ruda treba biti poznat. U tu se svrhu rude otapaju, a potom se u dobivenoj otopini dokazuju i određuju prisutni metali.

U ovoj će radionici posjetitelji moći na vrlo brz i jednostavan način dokazati metale u otopini, takozvanim reakcijama mokrim putem, te na temelju dokazanog metala otkriti o kojoj se metalnoj mineralnoj sirovini radi.

Biografija: 

Izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović rođena je 24. lipnja 1976. u Osijeku. Diplomirala je (2000.), magistrirala (2004.), doktorirala (2007.), docent (2008.), a u zvanju izvanrednog profesora je od 2013. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade (1998.). Od 2000. godine zaposlena je na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije kao asistentica. Objavila je 4 poglavlja u knjizi te 39 znanstvenih radova, od kojih većina indeksiranih u bazi Current Contents. Područje znanstvenoga interesa su joj analitička kemija, kromatografski separacijski procesi te procesi pripreme uzorka i izolacije analita. Članica je Kromatografske sekcije HDKI-a i Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkoga studija (AMACIZ).

Dijana Blažek, studentica 2. godine diplomskog studija Ekoinženjerstvo, rođena je 1. svibnja 1992. godine u Koprivnici. Po završetku Opće gimnazije Fran Galović u Koprivnici 2010. godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, studij Ekoinženjerstva. 2014. godine sudjelovala je na Susretu mladih kemijskih inženjera. Dobitnica je Dekanove nagrade (2014.) te je koautorica jednog znanstvenog rada.