Skip to content Skip to navigation

Napravi slatku molekulu života, Ana Bielen i Ivana Bošnjak

Datum: 
srijeda, 22 travnja, 2015 -
11:0014:00
subota, 25 travnja, 2015 -
11:0012:00
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzej, Savska 18TM Velika dvorana
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

U stanicama svih živih bića nalazi se molekula DNK ili složenim kemijskim rječnikom deoksiribonukleinska kiselina. Sastoji od četiri gradivne jedinice. To su četiri nukleotida - adenin (A), timin (T), citozin (C) i gvanin (G). Oni se spajaju u dugačke lance, a njihov različit redoslijed i broj sadrži nasljednu informaciju potrebnu za razvoj i funkcioniranje svih živih bića. Tako upravo DNK određuje razliku između bakterije, maslačka, čimpanze i čovjeka. Građu DNK molekule opisali su 1953. godine znanstvenici James D. Watson i Francis Crick prema rendgenskim slikama koje je napravila Rosalind Franklin. Oni su otkrili da molekula DNK ima oblik uzvojnice građene od dva dugačka lanca sačinjena od nukleotida. Lanci su međusobno povezani po posebnom pravilu - pravilu komplementarnosti. U radionici ćete naučiti kako je građena molekula DNK, a kako bi vam učenje bilo što slađe model DNK ćete napraviti od bombona!

Biografija: 

Dr. sc. Ana Bielen rođena je u Zagrebu 31. srpnja 1979. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij ekologije Biološkog odsjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) upisala je 1997. godine te je s prosjekom ocjena 4,98 bila među 10% najboljih studenata na godini. Diplomirala je 2003. godine na Zoologijskom zavodu PMF-a s diplomskim radom pod naslovom „Analiza populacije pjegavog daždevnjaka, Salamandra salamandra (L.), na sjeverozapadnom dijelu Kalnika“ (mentor M. Kerovec). Od 2003. do danas radi u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, gdje je sudjelovala u osmišljavanju i izvođenju laboratorijskih vježbi na 2 preddiplomska i 2 diplomska modula. Doktorirala je 2011. godine u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija prirodnih znanosti na PMF-u s doktorskim radom pod naslovom „Molekularna i funkcionalna karakterizacija GDS(L) lipaza iz bakterija Streptomyces rimosus i Streptomyces coelicolor“ (mentor D. Vujaklija). Stručno se usavršavala u inozemstvu (Technische Universität, Graz, Austrija i Sveučilište u Pau, Francuska) te na domaćim znanstvenim institucijama (Institut Ruđer Bošković, Zagreb). Rezultate svojeg dosadašnjeg znanstvenog istraživanja prezentirala je na mnogim domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima. Istraživanja u kojima je sudjelovala rezultirala su s 8 originalnih znanstvenih radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom. Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog mikrobiološkog društva.

Dr. sc. Ivana Bošnjak rođena je u Zagrebu 3. lipnja 1980. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij ekologije Biološkog odsjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) upisala je 1998. godine, a od 1999. do 2004. godine primala je državnu stipendiju za studenta koji ulazi u 10% najboljih studenata na godini. Diplomirala je 2004. godine na Zoologijskom zavodu PMF-a s diplomskim radom pod naslovom „Makrozoobentos Plitvičkih jezera“ (mentor M. Kerovec). Od 2004. do kolovoza 2014. godine radi kao znanstvena novakinja (asistent i viši asistent) u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (PBF). Aktivno je sudjelovala u izvođenju laboratorijskih vježbi na 2 preddiplomska i 2 diplomska modula na PBF-u. Doktorirala je 2010. godine u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija prirodnih znanosti na PMF-u s doktorskim radom pod naslovom „Zaštitna uloga ABC transportnih proteina tijekom ranog embrionalnog razvoja morskog ježinca“ (mentori T. Smital i L. Šver). Od listopada 2014. godine zaposlena je kao poslijedoktorand na Botaničkom zavodu PMF-a. Stručno se usavršavala u inozemstvu (Stanford University i University of Maine, USA) te na domaćoj znanstvenoj instituciji (Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split). Rezultate svojeg dosadašnjeg znanstvenog istraživanja prezentirala je na mnogim domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima. Istraživanja u kojima je sudjelovala rezultirala su s 10 originalnih znanstvenih radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom.