Skip to content Skip to navigation

Upoznajmo čovjekovo tijelo, Sandra Kostić, Katarina Vukojević, Ivica Grković, Damir Sapunar, Natalija Filipović, Livia Puljak, Svjetlana Došenović, Ana Vuica, Milka Jerić, Nikola Ključević (obvezna najava na kontakt koji je naznačen)

Datum: 
subota, 25 travnja, 2015 -
10:0014:00
Lokacija: 
SplitMedicinski fakultet Split, Šoltanska 2
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika (slobodan unos): 
Predškolci, učenici osnovnih škola
Sažetak: 

Kroz prikaz modela ljudskog kostura i preparata organa ljudskog tijela te mikroskopskih preparata koji prikazuju tkiva i organe čovjeka, djeca školske i predškolske dobi steći će uvid u osnove građe ljudskog tijela i naučiti koristiti se mikroskopom. Za sudjelovanje u radionici potrebna je prethodna najava.

Kontakt za najavu:

doc. dr. sc. Sandra Kostić

broj telefona 021 557 810 ili e-adresa sandra.kostic@mefst.hr