Skip to content Skip to navigation

Raspored - Rovinjsubota, travnja 25, 2015

Centar za istraživanje mora, Rovinj, G. Paliage 5
Datum Vrsta događaja Naziv
25.04.2015
09:0015:00
Radionica / Predavanje Hranidbeni lanac u moru
25.04.2015
09:0015:00
Izložba More nije samo voda! Victor Stinga Perusco
25.04.2015
10:00
Predavanje Fitoplankton u Jadranu, dr.sc. Daniela Marić Pfannkuchen
25.04.2015
10:30
Predavanje Što nam geni govore o Jadranskom moru, dr.rer.nat. Martin Pfannkuchen
25.04.2015
11:00
Predavanje Marine nano research – a new frontier, Prof.dr.sc. Daniel Mark Lyons
25.04.2015
11:30
Predavanje Nanočestice u moru: izazovi i prijetnje, dr.sc. Željko Jakšić
25.04.2015
12:00
Predavanje Masne kiseline ili „jesmo ono što jedemo“, dr.sc. Maria Blažina