Skip to content Skip to navigation

Raspored - Rovinjpetak, travnja 24, 2015

Centar za istraživanje mora, Rovinj, G. Paliage 5
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
09:0015:00
Radionica / Predavanje Hranidbeni lanac u moru
24.04.2015
09:0015:00
Izložba More nije samo voda! Victor Stinga Perusco