Skip to content Skip to navigation

Raspored - Rovinjčetvrtak, travnja 23, 2015

Centar za istraživanje mora, Rovinj, G. Paliage 5
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
09:0015:00
Radionica / Predavanje Hranidbeni lanac u moru
23.04.2015
09:0015:00
Izložba More nije samo voda! Victor Stinga Perusco