Skip to content Skip to navigation

Raspored - Osijekpetak, travnja 24, 2015

Ekonomski fakultet, Gajev trg 7
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
09:0010:30
Tribina Osvijetljenost kulturne i kreativne industrije kroz društvene mreže, Josipa Mijoč, Petra Ljevak
24.04.2015
10:0018:00
Postersko priopćenje Izložba postera na temu: Sektori kulturne i kreativne industrije, Marija Ham
24.04.2015
12:3013:30
Radionica Kreativna gospodarstva, Nataša Drvenkar
24.04.2015
15:0017:00
Radionica Od inkubacije do iluminacije – Ideje na sunce, Sanja Pfeifer, Marina Jeger
Odjel za kemiju, Cara Hadrijana 8/A - Campus
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
09:0009:45
Predavanje Volite Sunce? A koliko ono zapravo „voli" vas?, Jelena Brdarić, Nikolina Filipović
24.04.2015
10:0010:45
Predavanje Organske solarne ćelije, Marko Ivić
24.04.2015
11:0011:45
Predavanje Sunce, nuklearni izvor života, Jelena Bijelić, Milenko Korica
24.04.2015
12:0012:45
Radionica Fotokemija – kemijske reakcije pod utjecajem svjetlosti, Tomislav Balić
24.04.2015
13:0013:45
Radionica Fotokemija – kemijske reakcije pod utjecajem svjetlosti, Tomislav Balić
Elektrotehnički fakultet, Ulica kneza Trpimira 2B
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
09:0018:00
Izložba postera (NE)Poznato o Suncu, Dejan Bošnjaković, Željka Mioković, Anita Kvaček, Goran Kurtović
24.04.2015
09:0018:00
Izložba postera Sunce – u brojkama, Dean Vučinić, Mirko Köhler, Kristijan Šimenić, Filip Stojić, Nikola Komljenović
24.04.2015
11:0012:00
Radionica Energija Sunca u proizvodnji električne energije, Danijel Topić
24.04.2015
12:0013:00
Predavanje Solarne elektrane, Tomislav Keser, Luka Šarić, Marija Kovačević
24.04.2015
13:0014:00
Predavanje Sunce i Sunčeva energija (pretvorbe u električnu i toplinsku energiju), Ljubomir Majdandžić
Poljoprivredni fakultet, Petra Svačića bb
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
09:3012:00
Projekcija fotografija Sunčeve pjege, Dejan Agić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Bog Sunca Šamaš i Hamurabijev zakonik, Daniel Haman
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce otkriva male tajne prirode, Ivana Varga, Monika Tkalec
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Proizvodnja šećera pod suncem, Ružica Oršolić, Ivana Varga
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Upotreba suncokreta, Sanela Vučićević, Ivana Varga
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce pokreće svijet, Marina Roksandić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Je li vaša biljka pod stresom?, Ana Josipović, Antonela Markulj, Maja Matoša Kočar
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Pozdrav Suncu, Ana Josipović, Antonela Markulj, Maja Matoša Kočar
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Biljke putevima Sunca, Antonela Markulj, Ivana Varga
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Značaj sunca u hranidbi domaćih životinja, Valentina Crnac, Kristina Cavrić, Mario Ronta
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Tko se boji SUNCA još?, Ivana Rudnički, Andrea Arežina
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunčani vitamin za konje, Dino Lončar, Višnja Lončar, Mirjana Baban
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Značaj Sunčeve svjetlosti u kozarstvu, Željka Klir, Josip Novoselac
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunčeva energija, Nikolina Dokić, Josip Kovačević, Monika Tkalec, Domagoj Zimmer, Darija Galić-Subašić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce – prošlost, sadašnjost i budućnost, Oliver Maraković, Vedrana Viljanca, Jasna Šoštarić, Monika Marković
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Biljke koje nas štite od sunca, Marija Kristić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Tko je Suncu više nalik?, Renata Baličević, Marija Ravlić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Jesu li sve biljke suncOkreti?, Miroslav Lisjak, Magdalena Kraljićak, Elizabeta Pekić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba Sunce u tvojoj ruci, mali dukat žut, Snježana Tolić, Tihana Sudarić, Krunoslav Zmaić, Ružica Lončarić, Ljubica Ranogajec, Jelena Kristić, Ana Crnčan, Jadranka Deže
24.04.2015
10:0018:00
Izložba Kukci pod suncem, Ankica Sarajlić, Emilija Raspudić
24.04.2015
10:0018:00
Instalacija Sunce – čovjekov prvi sat, Ivana Varga, Monika Tkalce, Dario Iljkić
24.04.2015
10:0018:00
Instalacija Hoću – neću sunce, Jasna Kraljičak, Ivana Rudnički, Andrea Arežina, Monika Tkalec
24.04.2015
10:0018:00
Instalacija Sunčana staništa divljači, Tihomir Florijančić, Siniša Ozimec, Ivica Bošković, Dinko Jelkić, Anđelko Opačak, Ras Lužaić, Karolina Tucak
24.04.2015
10:0010:40
Radionica Sunčana strana ulice, Marija Ravlić, Pavo Lucić, Marija Mišić, Ivan Treber, Tomislav Malovan, Filip Mandičić, Petar Matak, Pavlina Banović
24.04.2015
10:0010:30
Radionica SUNCE – suho – slano – slatko, Darko Kiš, Sonja Marić, Mara Šubarić, Marija Guberac
24.04.2015
10:0010:30
Radionica Biljni pigmenti VS. Sunce – 3:1, Marija Špoljarević, Miroslav Lisjak, Marija Kristić, Gabrijela Perković, Ines Janković
24.04.2015
10:3011:15
Radionica Prema suncu rastem ja, Sunčica Guberac, Sonja Marić, Josipa Puškarić
24.04.2015
10:4512:00
Radionica Sunčana strana ulice, Marija Ravlić, Pavo Lucić, Marija Mišić, Ivan Treber, Tomislav Malovan, Filip Mandičić, Petar Matak, Pavlina Banović
24.04.2015
11:0011:40
Predavanje Jeste li znali? Najbrojnije višestanične organizme na svijetu sunce ubija!, Mirjana Brmež
24.04.2015
11:1512:15
Radionica SUNCE – dobar – loš – zao, Sonja Petrović, Sonja Marić, Andrijana Rebekić, Slavko Eterović, Antea Kordić
24.04.2015
11:4512:15
Predavanje Vitamin D: sunčani vitamin i njegova uloga u rastu rogovlja jelena, Neška Vukšić
24.04.2015
12:1512:30
Predavanje Pfeiferica i proizvodi od Pfeiferice, Goran Kušec, Vlado Margeta, Ivona Đurkin Kušec
24.04.2015
12:3012:45
Predavanje Sunce – čimbenik uspjeha ovčarske proizvodnje, Dražen Bradešić, Josip Novoselec, Željka Klir
24.04.2015
12:4513:00
Predavanje Pčela: životinja sunca, Ivor Šurlan Spitzmuller
24.04.2015
13:0013:15
Predavanje Utjecaj Sunčeve svjetlosti na reproduktivni sustav domaćih životinja, Franjo Tašić, Petar Katinić
24.04.2015
13:1513:30
Predavanje Vitamin D, vitamin sunca, Bertović Marina, Milković Ivana, Nikola Raguž
24.04.2015
14:0014:15
Predavanje Koji zaštitni faktor upotrebljavaju biljke?, Miroslav Lisjak, Andreja Serini
24.04.2015
14:1514:30
Predavanje Sunčanom stranom usjeva, Filip Kotorac, Monika Marković, Jasna Šoštarić
24.04.2015
14:3014:45
Predavanje Sunčanica i slična stanja, Dora Varga, Ivana Varga
24.04.2015
14:4515:00
Predavanje Uporaba energije Sunca u poljoprivredi, Josip Kovačević, Nikolina Dokić
OŠ Antuna Mihanovića, Gundulićeva 5a
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
09:4511:30
Radionica Sunce i glazba, Jasna Šulentić Begić
24.04.2015
11:4512:30
Radionica Sunčev zračak, Marija Erl Šafar, Tihana Lubina
Odjel za fiziku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Čudesno Sunce – fenomeni koje stvara na Zemlji, Ivana Ivković
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Pravno-ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka), Nataša Drvenkar
Umjetnička akademija, Kralja Petra Svačića 1/F
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Instalacija Sunce, Hrvoje Duvnjak, Danijel Topić
Odjel za biologiju, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba Sunce – izvor života, Filip Babić, Ana Žiroš
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce kroz zakone, Tomislav Jakopec, Matea Jozić, Luka Buljan
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Knjige o suncu, Tomislav Jakopec, Ivana Jakić, Magdalena Kuleš
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica Cara Hadrijana bb, CAMPUS
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Djela na sunce!, Matea Mikulić, Nikolina Svalina, Ranka Jindra, Željko Rački i studenti
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Znanje na sunce!, Lidija Bakota, Željko Rački, Petra Šimenić, Matea Šnalcer, Kristina Janković, Ivana Juka, Gabrijela Lukurić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce – izvor života, Andrea Blaževac, Iva Odorčić
Građevinski fakultet, Drinska 16a i Crkvena 21
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Projekt građevine nadahnute suncem i okolinom: digitalni plakat, Davorin Penava
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunčeva energija u pasivnoj gradnji, Krunoslav Ćosić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nadzor gradilišta pomoću solarne energije, Mario Galić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca na hidrološki ciklus Zemlje, Željko Šreng, Anamarija Rabi
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca kod projektiranja građevine s ostakljenim pročeljima, Mihaela Teni, Mario Jeleč
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Solarna cesta, Martina Zagvozda, Ivana Barišić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Kuća okrenuta suncu, Ivana Brkanić
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Gdje se nađemo – trgovi u gradu i sunce, Dina Stober
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Štetna strana sunčanja, Marko Matijević, Zrinka Ivanišević, Darko Biljan
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nastanak fotodermatitisa uslijed uporabe lijekova i izlaganja suncu, Lucija Kuna, Sonja Šarčević, Margareta Mršo
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Novost u liječenju metastatskog melanoma, Nikola Raguž Lučić
24.04.2015
12:0013:30
Predavanje Osunčani leukociti, Martina Mihalj
24.04.2015
12:0013:30
Predavanje Vjeruju li studenti u heliocentrični model?, Ana Kvolik
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce u tanjuru, Ines Banjari
24.04.2015
10:0014:00
Radionica Okrenimo se suncu, Tihomir Moslavac
24.04.2015
10:0014:00
Radionica Predstavljamo vam grijalicu – Sunce, Tihana Marček, Kristina Habshied
24.04.2015
10:0014:00
Radionica Duga u mlijeku, Mirela Lučan
24.04.2015
10:0014:00
Radionica Sunce superheroj, Nikolina Pavić
24.04.2015
10:0014:00
Radionica Zdravlje u bojama sunca u voću, Petra Krivak
24.04.2015
10:0014:00
Radionica Sunce na prozoru, Anita Pichler
Odjel za matematiku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
14:0015:00
Radionica Sunčana matematika, Ljerka Jukić Matić
Filozofski fakultet, Lorenza Jaegera 9
Datum Vrsta događaja Naziv
24.04.2015
18:0019:00
Predavanje Nemamo problema sa psihičkim poremećajima, imamo problema sa stigmom, Sara Asančaić, Ivana Goretić, Dea Kričkić, Antonija Radoš