Skip to content Skip to navigation

Raspored - Osijekčetvrtak, travnja 23, 2015

Odjel za fiziku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Čudesno Sunce – fenomeni koje stvara na Zemlji, Ivana Ivković
23.04.2015
10:0011:00
Radionica Sunčane naočale – izgledaj dobro i sigurno, Ivana Ivković
23.04.2015
12:0013:00
Radionica Izrada sunčanog sata, Denis Stanić
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Pravno-ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka), Nataša Drvenkar
23.04.2015
14:0015:00
Predavanje Ludi Rimljani, Marko Sukačić
23.04.2015
17:0018:30
Simulacija suđenja Simulirano suđenje, Tina Aničić (dv.1)
Umjetnička akademija, Kralja Petra Svačića 1/F
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Instalacija Sunce, Hrvoje Duvnjak, Danijel Topić
Odjel za biologiju, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba Sunce – izvor života, Filip Babić, Ana Žiroš
23.04.2015
14:0015:00
Radionica Fotosinteza, Vesna Peršić
23.04.2015
16:0017:00
Predavanje Pokazuje li Sunce pticama put?, Alma Mikuška
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce kroz zakone, Tomislav Jakopec, Matea Jozić, Luka Buljan
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Knjige o suncu, Tomislav Jakopec, Ivana Jakić, Magdalena Kuleš
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica Cara Hadrijana bb, CAMPUS
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Djela na sunce!, Matea Mikulić, Nikolina Svalina, Ranka Jindra, Željko Rački i studenti
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Znanje na sunce!, Lidija Bakota, Željko Rački, Petra Šimenić, Matea Šnalcer, Kristina Janković, Ivana Juka, Gabrijela Lukurić
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce – izvor života, Andrea Blaževac, Iva Odorčić
23.04.2015
13:0014:00
Radionica Solarne ploče znanja, Kristina Janković, Goran Kujundžić
Građevinski fakultet, Drinska 16a i Crkvena 21
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Projekt građevine nadahnute suncem i okolinom: digitalni plakat, Davorin Penava
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunčeva energija u pasivnoj gradnji, Krunoslav Ćosić
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nadzor gradilišta pomoću solarne energije, Mario Galić
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca na hidrološki ciklus Zemlje, Željko Šreng, Anamarija Rabi
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca kod projektiranja građevine s ostakljenim pročeljima, Mihaela Teni, Mario Jeleč
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Solarna cesta, Martina Zagvozda, Ivana Barišić
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Kuća okrenuta suncu, Ivana Brkanić
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Gdje se nađemo – trgovi u gradu i sunce, Dina Stober
23.04.2015
10:0011:00
Tribina Sunce, Davorin Penava, Krunoslav Ćosić, Mario Galić, Željko Šreng, Anamarija Rabi, Mihaela Teni, Mario Jeleč, Martina Zagvozda, Ivana Barišić, Ivana Brkanić
23.04.2015
10:0010:20
Predavanje Projekt građevine nadahnute suncem i okolinom: digitalni plakat, Davorin Penava
23.04.2015
10:2010:40
Predavanje Sunčeva energija u pasivnoj gradnji, Krunoslav Ćosić
23.04.2015
10:4011:00
Predavanje Nadzor gradilišta pomoću solarne energije, Mario Galić
23.04.2015
11:0011:40
Predavanje Utjecaj sunca na hidrološki ciklus Zemlje, Željko Šreng
23.04.2015
11:4012:00
Predavanje Utjecaj sunca kod projektiranja građevine s ostakljenim pročeljima, Mihaela Teni, Mario Jeleč
23.04.2015
12:0012:20
Predavanje Solarna cesta, Martina Zagvozda, Ivana Barišić
23.04.2015
12:2012:40
Predavanje Kuća okrenuta suncu, Ivana Brkanić
23.04.2015
12:4013:00
Predavanje Gdje se nađemo – trgovi u gradu i sunce, Dina Stober
23.04.2015
13:0014:00
Radionica Timski rad učenika i nastavnika u izradi digitalnih plakata na osnovu odabrane njima najzanimljivije teme tribine, Krunoslav Ćosić, Mario Galić, Željko Šreng, Anamarija Rabi, Mihaela Teni, Mario Jeleč, Martina Zagvozda, Ivana Barišić, Ivana Brkanić
23.04.2015
14:0018:00
Radionica Digitalni plakati na temu građevinarstvo i Sunce, Učenici osnovnih škola i nastavnici i studenti Građevinskoga fakulteta Osijek
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Štetna strana sunčanja, Marko Matijević, Zrinka Ivanišević, Darko Biljan
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nastanak fotodermatitisa uslijed uporabe lijekova i izlaganja suncu, Lucija Kuna, Sonja Šarčević, Margareta Mršo
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Novost u liječenju metastatskog melanoma, Nikola Raguž Lučić
23.04.2015
12:0014:00
Radionica Što će nam kreme za sunčanje? (The Sunscreen Song), Teuta Opačak-Bernardi
23.04.2015
12:0013:00
Radionica Sunce – da ili ne?, Anita Ćosić, Sanja Novak, Ana Čavka, Lidija Rašić
23.04.2015
12:0014:00
Radionica Sunčeva bojanka, Maja Tolušić Levak, Nikola Bijelić
23.04.2015
12:0014:00
Radionica Boje li se bakterije sunca? Zašto sunčamo jastuke?, Domagoj Drenjančević, Jasminka Talapko
23.04.2015
13:0014:00
Radionica Sunce – da ili ne?, Anita Ćosić, Sanja Novak, Ana Čavka, Lidija Rašić
23.04.2015
15:0016:00
Predavanje Koža pamti?, Sonja Šarčević, Jakov Milić
23.04.2015
15:0016:00
Predavanje Sunce mijenja naše gene: epigenetika, Goran Ćurić
23.04.2015
15:0016:00
Predavanje Vitamin Sunčeve svjetlosti, Lada Zibar
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce u tanjuru, Ines Banjari
23.04.2015
10:0014:00
Radionica Okrenimo se suncu, Tihomir Moslavac
23.04.2015
10:0014:00
Radionica Predstavljamo vam grijalicu – Sunce, Tihana Marček, Kristina Habshied
23.04.2015
10:0014:00
Radionica Duga u mlijeku, Mirela Lučan
23.04.2015
10:0014:00
Radionica Sunce superheroj, Nikolina Pavić
23.04.2015
10:0014:00
Radionica Zdravlje u bojama sunca u voću, Petra Krivak
23.04.2015
10:0014:00
Radionica Sunce na prozoru, Anita Pichler
23.04.2015
12:0013:30
Predavanje Sunce – pitanje života i smrti, Marija Nujić, Mirna Habuda-Stanić
23.04.2015
12:0013:30
Predavanje Sunce kao izvor energije u svakodnevnom životu, Goran Miljić
23.04.2015
12:0013:30
Predavanje Solarne elektrane, Ignac Zagorščak
23.04.2015
12:0013:30
Predavanje Kemija Sunca, Jelena Klenkar
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:0018:00
Postersko priopćenje Izložba postera na temu: Sektori kulturne i kreativne industrije, Marija Ham
23.04.2015
10:0011:30
Predavanje Poduzetnički pothvat u kreativnoj industriji, Sunčica Oberman Peterka, Simona Goldstein
23.04.2015
12:0012:30
Predavanje Trgovanje sunčevim satima, Domagoj Sajter, Filip Hojsak, Mario Raič
23.04.2015
13:0013:30
Predavanje Poslovno odlučivanje pod Sunčevim dopingom, Marina Jeger, Ivona Adrić, Matea Čuljak, Asja Ćehović, Anamaria Milković,
23.04.2015
14:3015:30
Predavanje Informacijska brzina svjetlosti društvenih mreža i nakladničko poslovanje, Jasna Horvat, Petra Ljevak
23.04.2015
14:3015:30
Predavanje Kreativni um, Dunja Degmečić, Vedran Lenz
23.04.2015
15:3016:30
Predavanje Sunce, more i povijest u arhitekturi kulturne i kreativne ponude Zadra, Nives Tomašević, Ivana Ljevak
23.04.2015
17:0019:00
Radionica Kreativno sunce, Ivana Bestvina Bukvić, Marija Mihaljević, Ivana Tokić, Iva Buljubašić, Marta Borić
Filozofski fakultet, Lorenza Jaegera 9
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
10:3011:30
Radionica Sunce, sun, Sonne… izvor topline i značenja, Tanja Gradečak-Erdeljić, Marija Kosić, Stefanija Čičak, Dorijan Gudurić
23.04.2015
10:3011:15
Radionica „Heute will die Sonne scheinen“ (1. dio): Radionica recitacije i interpretacije, Stephanie Jug
23.04.2015
11:1512:00
Radionica „Heute will die Sonne scheinen“ (2. dio): Radionica prevođenja, Sanja Cimer
Odjel za matematiku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
23.04.2015
14:0015:00
Radionica Magični kvadrati, Ljerka Jukić Matić