Skip to content Skip to navigation

Raspored - Osijeksrijeda, travnja 22, 2015

II. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 5
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
08:0008:45
Radionica Debata: Solarna energija vs ostali obnovljivi izvori energije, Jasna Poljak Rehlicki
22.04.2015
08:5009:35
Radionica „Here comes the sun“: writing poetry in English, Ljubica Matek
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica Cara Hadrijana bb, CAMPUS
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
09:0010:00
Radionica (Učionica 30) Dramske tehnike u odgoju i obrazovanju, Mira Perić Kraljik
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Djela na sunce!, Matea Mikulić, Nikolina Svalina, Ranka Jindra, Željko Rački i studenti
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Znanje na sunce!, Lidija Bakota, Željko Rački, Petra Šimenić, Matea Šnalcer, Kristina Janković, Ivana Juka, Gabrijela Lukurić
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce – izvor života, Andrea Blaževac, Iva Odorčić
Odjel za fiziku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Čudesno Sunce – fenomeni koje stvara na Zemlji, Ivana Ivković
22.04.2015
10:0011:00
Radionica Mama, mene peckaju leđa!, Igor Lukačević
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Pravno-ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka), Nataša Drvenkar
22.04.2015
11:0011:30
Radionica (EFOS dvorana 12) Pravno-kliničko obrazovanje u RH kao oblik povezivanja prakse, visokog obrazovanja i znanosti sa socijalnom komponentom – potencijali i perspektive
22.04.2015
11:3012:00
Radionica (EFOS dvorana 12) Pravno-kliničko obrazovanje u RH kao oblik povezivanja prakse, visokog obrazovanja i znanosti sa socijalnom komponentom – potencijali i perspektive
22.04.2015
12:0012:30
Radionica 12:00 (EFOS dvorana 12) Radionica, instalacija, poster: Simulacija rada Pravno-ekonomske klinike: „Sunce pomaže"
22.04.2015
12:0013:00
Predavanje Rana prevencija financijske prezaduženosti i osobnog bankrota, Rajko Odobaša
Umjetnička akademija, Kralja Petra Svačića 1/F
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Instalacija Sunce, Hrvoje Duvnjak, Danijel Topić
22.04.2015
10:0011:00
Predavanje Funkcionalni i duhovni aspekti Sunčeve svjetlosti u arhitekturi, Lana Skender
Odjel za biologiju, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Izložba Sunce – izvor života, Filip Babić, Ana Žiroš
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce kroz zakone, Tomislav Jakopec, Matea Jozić, Luka Buljan
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Knjige o suncu, Tomislav Jakopec, Ivana Jakić, Magdalena Kuleš
Građevinski fakultet, Drinska 16a i Crkvena 21
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Projekt građevine nadahnute suncem i okolinom: digitalni plakat, Davorin Penava
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunčeva energija u pasivnoj gradnji, Krunoslav Ćosić
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nadzor gradilišta pomoću solarne energije, Mario Galić
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca na hidrološki ciklus Zemlje, Željko Šreng, Anamarija Rabi
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca kod projektiranja građevine s ostakljenim pročeljima, Mihaela Teni, Mario Jeleč
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Solarna cesta, Martina Zagvozda, Ivana Barišić
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Kuća okrenuta suncu, Ivana Brkanić
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Gdje se nađemo – trgovi u gradu i sunce, Dina Stober
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Štetna strana sunčanja, Marko Matijević, Zrinka Ivanišević, Darko Biljan
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nastanak fotodermatitisa uslijed uporabe lijekova i izlaganja suncu, Lucija Kuna, Sonja Šarčević, Margareta Mršo
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Novost u liječenju metastatskog melanoma, Nikola Raguž Lučić
22.04.2015
12:0013:00
Radionica Sunce, ribice i pileće jetrice, Ines Drenjančević
22.04.2015
12:0014:00
Radionica Što će nam kreme za sunčanje? (The Sunscreen Song), Teuta Opačak-Bernardi
22.04.2015
13:0014:00
Radionica Sunce, ribice i pileće jetrice, Ines Drenjančević
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce u tanjuru, Ines Banjari
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0018:00
Postersko priopćenje Izložba postera na temu: Sektori kulturne i kreativne industrije, Marija Ham
22.04.2015
14:0016:00
Predavanje Tragom sunca prema kreativnim i sretnim gradovima, Anita Frajman Ivković
22.04.2015
16:3018:00
Tribina Sunčana strana IT-a, Ivan Kelić
22.04.2015
17:0018:00
Predavanje Geneza jednog alkara, Jasna Horvat, Jasmin Mišković
22.04.2015
18:3019:00
Predstava Osječani iz romana Bizarij Jasne Horvat kao kulturni potencijal grada, Jasmin Novljaković
Filozofski fakultet, Lorenza Jaegera 9
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
10:0011:00
Radionica Nakon (pedagoškog) savjetovanja dolazi sunce?, Ružica Pažin-Ilakovac, Katarina Brodar, Katarina Mandić, Sanela Mandić
22.04.2015
12:0013:00
Predavanje Crno sunce: Julia Kristeva i melankolija u književnosti, Kristina Peternai Andrić
22.04.2015
19:0020:00
Predavanje Kako djecu izvesti na sunce kroz igru (i što će oni i mi time dobiti)?, Daniela Šincek, Ivana Duvnjak, Marija Milić
Udruga Gloria Maris, Svodovi bb, Tvrđa
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
12:0013:00
Radionica Koliko je sunce duboko…, Željko Popović, Vladimir Filipović
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Krbavska b.b
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
12:2013:10
Radionica Dimenzije svjetlosti u plošnim medijima, Lana Skender
Odjel za kulturologiju, Trg Svetog Trojstva 3
Datum Vrsta događaja Naziv
22.04.2015
14:0015:00
Predavanje O vizualnom ili o ideji da je dosta priče kako se slikom manipulira – Kako me možeš varati fotomontažom ako rasturam Photoshop bolje od tebe?!, Luka Alebić