Skip to content Skip to navigation

Raspored - Osijekutorak, travnja 21, 2015

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica Cara Hadrijana bb, CAMPUS
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
09:0010:00
Radionica Solarko riše žarko, Kristina Janković, Goran Kujundžić
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Djela na sunce!, Matea Mikulić, Nikolina Svalina, Ranka Jindra, Željko Rački i studenti
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Znanje na sunce!, Lidija Bakota, Željko Rački, Petra Šimenić, Matea Šnalcer, Kristina Janković, Ivana Juka, Gabrijela Lukurić
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce – izvor života, Andrea Blaževac, Iva Odorčić
Filozofski fakultet, Lorenza Jaegera 9
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
09:3010:30
Radionica Prosvijećeni vuk, Darija Rupčić, Mirna Šostarko, Borna Dananić, Eva Batak (vrtić Regoč iz Tenje)
21.04.2015
17:0018:00
Predavanje Kako je Potjeh tražio Istinu – tama i prosvjetljenje – simbolika sunca u filozofiji, Darija Rupčić, Mirna Šostarko, Borna Dananić, Eva Batak
Odjel za fiziku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Čudesno Sunce – fenomeni koje stvara na Zemlji, Ivana Ivković
21.04.2015
12:0013:00
Predavanje Sunce – što se događa ondje gore?, Marina Poje
21.04.2015
13:0014:00
Radionica Paljenje vatre pomoću sunca, Igor Miklavčić
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Pravno-ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka), Nataša Drvenkar
Umjetnička akademija, Kralja Petra Svačića 1/F
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Instalacija Sunce, Hrvoje Duvnjak, Danijel Topić
Odjel za biologiju, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Izložba Sunce – izvor života, Filip Babić, Ana Žiroš
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce kroz zakone, Tomislav Jakopec, Matea Jozić, Luka Buljan
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Knjige o suncu, Tomislav Jakopec, Ivana Jakić, Magdalena Kuleš
Građevinski fakultet, Drinska 16a i Crkvena 21
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Projekt građevine nadahnute suncem i okolinom: digitalni plakat, Davorin Penava
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunčeva energija u pasivnoj gradnji, Krunoslav Ćosić
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nadzor gradilišta pomoću solarne energije, Mario Galić
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca na hidrološki ciklus Zemlje, Željko Šreng, Anamarija Rabi
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca kod projektiranja građevine s ostakljenim pročeljima, Mihaela Teni, Mario Jeleč
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Solarna cesta, Martina Zagvozda, Ivana Barišić
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Kuća okrenuta suncu, Ivana Brkanić
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Gdje se nađemo – trgovi u gradu i sunce, Dina Stober
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Štetna strana sunčanja, Marko Matijević, Zrinka Ivanišević, Darko Biljan
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nastanak fotodermatitisa uslijed uporabe lijekova i izlaganja suncu, Lucija Kuna, Sonja Šarčević, Margareta Mršo
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Novost u liječenju metastatskog melanoma, Nikola Raguž Lučić
21.04.2015
15:0016:00
Predavanje Ja, moja koža… i sunce, Ljubica Glavaš – Obrovac
21.04.2015
15:0016:00
Predavanje Pametno liječenje tumora kože, Nikola Raguž Lučić
21.04.2015
15:0016:00
Predavanje Može li Sunce ojačati kosti?, Jasminka Milas-Ahić
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce u tanjuru, Ines Banjari
OŠ „Tin Ujević“ Opatijska 46
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
11:0012:00
Radionica Sunce, sun, Sonne… Izvor topline i značenja, Tanja Gradečak-Erdeljić, Marija Kosić, Stefanija Čičak, Dorijan Gudurić
Odjel za kulturologiju, Trg Svetog Trojstva 3
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
12:0013:00
Predavanje JAPAN – najzanimljivije kulturološke značajke Zemlje Izlazećeg Sunca, Gordana Lesinger, Iva Buljubašić, Marta Borić, Hrvoje Katona
21.04.2015
14:0015:00
Predavanje Sociološki aspekti upotrebe obnovljivih izvora energije, Željko Pavić
OŠ „Retfala“ Kapelska 51a
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
13:0014:15
Radionica Sunčani sat, Lidija Kuštro, Tomislava Jukić
Odjel za matematiku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
21.04.2015
13:3014:30
Radionica Kakve veze ima Sunce s matematikom?, Rebeka Čorić