Skip to content Skip to navigation

Raspored - Osijekponedjeljak, travnja 20, 2015

Odjel za fiziku, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Čudesno Sunce – fenomeni koje stvara na Zemlji, Ivana Ivković
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Pravno-ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka), Nataša Drvenkar
20.04.2015
14:0015:00
Radionica Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka EU-a, Dunja Duić
Umjetnička akademija, Kralja Petra Svačića 1/F
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Instalacija Sunce, Hrvoje Duvnjak, Danijel Topić
Odjel za biologiju, Gajev trg 6
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba Sunce – izvor života, Filip Babić, Ana Žiroš
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce kroz zakone, Tomislav Jakopec, Matea Jozić, Luka Buljan
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Knjige o suncu, Tomislav Jakopec, Ivana Jakić, Magdalena Kuleš
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica Cara Hadrijana bb, CAMPUS
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Djela na sunce!, Matea Mikulić, Nikolina Svalina, Ranka Jindra, Željko Rački i studenti
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Znanje na sunce!, Lidija Bakota, Željko Rački, Petra Šimenić, Matea Šnalcer, Kristina Janković, Ivana Juka, Gabrijela Lukurić
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce – izvor života, Andrea Blaževac, Iva Odorčić
20.04.2015
13:0014:00
Predavanje Skrivene poruke boja, Kristina Janković
Građevinski fakultet, Drinska 16a i Crkvena 21
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Projekt građevine nadahnute suncem i okolinom: digitalni plakat, Davorin Penava
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunčeva energija u pasivnoj gradnji, Krunoslav Ćosić
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nadzor gradilišta pomoću solarne energije, Mario Galić
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca na hidrološki ciklus Zemlje, Željko Šreng, Anamarija Rabi
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Utjecaj sunca kod projektiranja građevine s ostakljenim pročeljima, Mihaela Teni, Mario Jeleč
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Solarna cesta, Martina Zagvozda, Ivana Barišić
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Kuća okrenuta suncu, Ivana Brkanić
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Gdje se nađemo – trgovi u gradu i sunce, Dina Stober
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Štetna strana sunčanja, Marko Matijević, Zrinka Ivanišević, Darko Biljan
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Nastanak fotodermatitisa uslijed uporabe lijekova i izlaganja suncu, Lucija Kuna, Sonja Šarčević, Margareta Mršo
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Novost u liječenju metastatskog melanoma, Nikola Raguž Lučić
20.04.2015
10:0011:00
Radionica Koje smo boje?, Maja Tolušić Levak
20.04.2015
15:0017:00
Predavanje Putovanje od Sunca do čunjića i štapića, Ana Petrović, Lucija Nedić
20.04.2015
15:0017:00
Predavanje Solarni splet – Sunčev sustav ljudskog tijela, Marija Heffer
20.04.2015
15:0017:00
Predavanje Sunce i koža – prijatelji ili ne?, Josipa Legac, Zorislava Živković
20.04.2015
15:0017:00
Predavanje Sunčanica – promjene u glavi, David Andrijević
20.04.2015
16:0017:00
Radionica Koža kao suncobran, Ella Đukić, Josipa Pinjušić, Kristina Štajdohar
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0018:00
Izložba postera Sunce u tanjuru, Ines Banjari
Odjel za kulturologiju, Trg Svetog Trojstva 3
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
10:0011:00
Predavanje Reprezentacije nebeskih božanstava u svjetskim mitologijama (multimedijalno predavanje), Tihomir Živić
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
12:0014:00
Predstava Svečano otvorenje Festivala znanosti: Vlati trave, Maja Lučić, Katarina Arbanas; Dva Ivana, Tatjana Bertok Zupković
Filozofski fakultet, Lorenza Jaegera 9
Datum Vrsta događaja Naziv
20.04.2015
15:0016:00
Radionica Izađimo na sunce!, Daniela Šincek, Lidija Balić, Ana Marija Gradištanac, Marija Mikić, Kristina Reibli