Skip to content Skip to navigation

Valna priroda svjetlosti

voditelji: Ankica Đukić i Bojan Trkulja

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
11:00 to 12:00
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzejVelika dvorana
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Prezentacija
Sažetak: 

Energija se prenosi od Sunca do Zemlje elektromagnetskim valovima, koji u širokom spektru frekvencija prolaze prostorom i ne zahtijevaju medij koji bi ih nosio. Cijeli elektromagnetski spektar podijeljen je u različite grupe ovisno o valnoj duljini ili energiji. Tako postoje radiovalovi, mikrovalovi, infracrveni valovi, vidljiva svjetlost, ultraljubičasto zračenje, x – zračenje i gama zračenje. Valna priroda svjetlosti se potvrđuje pri nailasku svjetlosti na objekt, pri čemu dolazi do pojava kao što su refleksija, apsorpcija, refrakcija, polarizacija i raspršenje u ovisnosti o valnoj duljini i vrsti osvijetljenog objekta. Vidljiva, odnosno bijela svjetlost je dio elektromagnetskog spektra koji naše oko može vidjeti. Sastavljena je od 7 boja: ljubičaste, tamnoplave, svijetloplave, zelene, žute, narančaste i crvene. Subjektivan doživljaj boje ostvaruje se podražajem receptora u oku elektromagnetskim valom u vidljivom dijelu spektra. Eksperimentalni dio prezentacije uključuje promatranje pojava vezanih uz valnu prirodu svjetlosti i uz subjektivni doživljaj boja.

Biografija: 

Ankica Đukić diplomirala je zrakoplovstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu gdje se zaposlila kao znanstvena novakinja asistentica u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju, Katedra za energetska postrojenja i energetiku. Doktorsku disertaciju obranila je pod naslovom 'Proizvodnja vodika elektrolizom vode pomoću Sunčeve energije i fotonaponskog modula'. Sudjeluje u izvođenju vježbi u okviru redovitih kolegija 'Nove tehnologije u energetici' i 'Laboratorijski rad E' te u okviru izbornog kolegija ''Vodik i gorivni članci''. Područja istraživanja kojima se bavi su obnovljivi izvori energije i gospodarstvo zasnovano na vodiku. Usavršava se na radionicama i ljetnim školama među kojima se posebno ističe prestižna Ljetna škola na temu gorivnih članaka održana u Izmiru u Turskoj čiji su organizatori European Commission Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy (IE) u suradnji i s UNIDO International Centre for Hydrogen Energy Technologies (ICHET). Dobitnica je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima 'Društva sveučilišnih profesora i drugih znanstvenika u Zagrebu' za doprinos u području tehničkih znanosti za znanstveni rad pod naslovom 'Hydrogeen production using a alkaline electrolyzer and photovoltaic (PV) module' objavljen u Internatiional Journal of Hydrogen Energy. Član je Lokalnog organizacijskog odbora SDEWES konferencije (International conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems). Također je član Međunarodne udruge za energiju vodika – IAHE (International Association for Hydrogen Energy).

Bojan Trkulja je rođen 1978. g. u Bjelovaru. Nakon završetka gimnazije upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu na kojem je diplomirao s izvrsnim uspjehom 2001.godine na smjeru Elektroenergetika, usmjerenje Energetski sustavi. Iste se godine zaposlio kao znanstveni novak na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. 2004.g. je izradio i obranio magistarski rad s temom: „Proračun kvazistatičkog elektromagnetskog polja metodom momenata“. Doktorsku disertaciju s temom „Proračun elektromagnetskog polja složenih elektroenergetskih objekata“ obranio je 2008. godine. Dobitnik je godišnje nagrade Končar za doktorsku disertaciju u 2007/08. godini koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji. Njegovi glavni istraživački interesi uključuju primjenu numeričkih metoda u analizi elektromagnetskih polja.