Skip to content Skip to navigation

Tomislav Petković: Valovi, zrake, čestice i ALARA načelo

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
18:30 to 19:30
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzejMala dvorana
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Valovi i njihove pojave i pokusi te valne teorije i principi, najljepše je i precizno područje fizike u modernoj znanosti, tehnologiji i kulturi. Njihovo rodno mjesto i svojstva su mehanički transverzalni i longitudinalni valovi. Riječ je o gibanjima u neprekinutim elastičnim sredstvima koja se periodički šire konačnim brzinama kao fizičko–matematički poremećaji. Valovi prenose energiju: energijske tokove (vati, W) i njihove gustoće (W/m2). Maxwellove jednadžbe (1864.) su epistemički donijele nove valove u fizici i tehnici: elektromagnetske valove (EM–valovi) za koje u vakuumu vrijedi osnovna valna relacija c = λ⋅f, gdje su λ = valna duljina, f = frekvencija, c = fazna brzina EM-valova (simbol c prema lat. celeritas, ātis = brzina, hitrost).

U predavanju ćemo najprije izdvojiti (predočiti) karakteristike i interferenciju koherentnih svjetlosnih valova, iz vrlo izdašne valne fenomenologije. Glavni će naglasak biti na tumačenju EM–spektra zračenja: osnovnih tipova, pojasa valnih duljina (m) i pojasa energija (jedinica eV). U tome spektru ćemo izdvojiti X–zračenje i γ–zračenje, za koje se u standardnom znanstvenom te u svakodnevnom jeziku koristi naziv zrake: X–zrake ili γ–zrake jer se radi o prodornom ionizirajućem zračenju. Spomenut ćemo i E. N. da Costa Andrade (1887 – 1971), fizičara koji je prvi odredio valne duljine γ– zračenja, koje su bile kraće od tada poznatih rendgenskih X–zraka. On se bavio i poviješću i popularizacijom znanosti, surađivao na BBC radiju, a poznat je njegov niz predavanja Valovi i Titranja (Waves and Vibrations, 1950). Autor ovog teksta je 'otkrio' da Costa Andrade kao najnasmijanijeg među „starim dečkima“ u grupi petorice najbližih Rutherfordovih suradnika na povijesnim fotografijama povodom 50–te obljetnice E. Rutherfordovog otkrića atomske jezgre (Manchester, 1961). Zračenje, napose pojedine čestice (npr. neutroni), oštećuju stanice, tkiva ili organe, pa je radiološko–biološka zaštita nužna u zakonodavnom i etičkom pogledu. U pedagoško– didaktičkom smislu ključno je obrazovanje mlađih naraštaja (učenika i studenata) u filozofiji i načelima zaštite od zračenja. Ona se globalno temelji na načelu ALARA = As Low As Reasonable Achievable = Što manje – do razumnog postignuća! Pokazat ćemo i objasniti tablicu zračenja i čestica s njihovim pripadajućim težinskim faktorima radiološko-bioloških učinaka, u ovisnosti o energiji. Raspravit ćemo praktična pravila: (i) minimiziraj vrijeme izlaganja zračenju odnosno izvorima radioaktivnog onečišćenja (kontaminacije), (ii) povećaj udaljenosti od izvora, (iii) poštuj i primjenjuj radiološka upozorenja, postupke i sredstva zaštite. Sve definicije i prosudbe u predavanju će počivati na SI jedinicama u dozimetriji, na tragu opće preporuke da su „znanstvena, tehnička i medicinska pismenost javno dobro“ (Manchester Manifesto, 2013).

Biografija: 

Dr. sc. Tomislav Petković, profesor je fizike u trajnome zvanju u Zavodu za primijenjenu fiziku, gdje predaje razne kolegije na preddiplomskom, diplomskom i doktorskome studiju FER-a. Istražuje i ima doprinose u granama nuklearne te precizne hipernuklearne spektroskopije lakih i srednjeteških jezgara. Objavljuje radove u povijesti, epistemologiji i filozofiji znanosti. Sudjelovao na 11 svjetskih konferencija u poljima fizike, na 7 iz povijesti i filozofije znanosti, na 7 međunarodnih škola ili radionica iz fizike. Sudjelovao na više od 50 domaćih znanstvenih ili filozofskih skupova, a više njih i organizirao. Aktivno sudjelovao u slijedu na 4 svjetska kongresa u povijesti znanosti i tehnologije (2001, 2005, 2009, 2013). Napisao šest knjiga, suautor dvaju udžbenika iz fizike.