Skip to content Skip to navigation

Slatko staklo

voditelj: Marina Čalogović

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
17:30 to 18:30
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzejVelika dvorana
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Prezentacija
Sažetak: 

Priprema slatkog (šećernog) stakla čiji je glavni sastojak šećer tj. saharoza. Za pripremu slatkog stakla treba prvo napraviti zasićenu vruću (150 °C) otopinu šećera. Hlađenjem takve otopine doći će do kristalizacije šećera. Kako bismo izbjegli kristalizaciju dodaje se malo glukoze ili kiseline (koja razgradi saharozu na glukozu i fruktozu) te se na taj način dobije amorfna krutina. Molekule glukoze ili fruktoze se ugrađuju u strukturu te narušavaju i sprječavaju nastanak kristalnog šećera. Šećerno staklo koristilo se u filmovima za simulaciju pravog stakla. 

Biografija: 

Marina Čalogović rođena je u Zagrebu 7. travnja 1987. godine gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju Tituša Brezovačkog upisala je 2001. godine. Godine 2005. završila je gimnaziju te upisala Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer kemije. Godine 2009. stekla je titulu prvostupnika i upisala diplomski studij kemije, istraživački smjer. Tijekom posljednjeg semestra studije bila je demonstrator na fizikalno-kemijskom praktikumu. Sudjelovala je u organizaciji Otvorenog dana Kemije 2009. i 2011. godine. Diplomirala je 2012. godine te je iste godina zaposlena na Institutu Ruđer Bošković kao stručni suradnik u Laboratoriju za istraživanje stakala. Na jesen 2012. godine upisala je doktorski studij kemije. Sudjeluje u nastavi kao asistent u praktikumu opće kemije. Od kraja 2013. godine članica je uredništva časopisa „Priroda” te upravnog odbora udruge ProGEO-Hrvatska.