Skip to content Skip to navigation

Novi valovi u forenzici: DNA i glikani

voditelji: GENOS: Jasminka Krištić, Snježana Džijan i Ivan Gudelj

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
11:30 to 13:00
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzejVelika dvorana
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Koje se forenzičke metode danas primjenjuju u forenzici? Što sve može biti uzorak za forenzičku analizu? Što sve možemo saznati iz uzorka DNA? Kakva je budućnost forenzike i kakve veze šećeri imaju s forenzikom? Na što sve utječu šećeri? Dođite i s nama istražite mjesto zločina i njegovu slatku stranu.

Biografija: 

Ivan Gudelj studij farmacije završio je 2013. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u tvrtki Genos u laboratoriju za glikobilogiju te je student prve godine poslijediplomskog studija biokemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Jasminka Krištić studentica je 2. godine doktorskog studija biologije. Završila je studij molekularne biologije na PMF-u  2011. godine.  Zaposlena je u firmi Genos  gdje radi u DNA laboratoriju te sudjeluje u istraživanjima u području glikobiologije, u sklopu kojih izrađuje i svoj doktorat.

Doc. dr. sc. Snježana Džijan diplomirala je 2000. godine na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od 2000. do 2007. godine bila je zaposlena na radnom mjestu stručnog suradnika u Laboratoriju za analizu DNA na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 2007. do 2009. godine bila je zaposlena na radnom mjestu asistenta u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek, od 2009. do 2012. godine na radnom mjestu višeg asistenta u istoj katedri, a od prosinca 2012. godine na radnom mjestu docenta u Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta Osijek. Od siječnja 2013. godine zaposlena je i u Genosu na radnom mjestu voditeljice forenzičkog DNA laboratorija. Godine 2009. obranila je doktorski rad pod naslovom „Pouzdanost analize DNA u identifikaciji žrtava rata“ (mentor: prof. dr. sc. Gordan Lauc) na Medicinskom fakultetu u Osijeku te stekla status doktora znanosti u području biomedicine i zdravstva. U prosincu 2010. godine imenovana je za stalnog sudskog vještaka za analizu DNA na Županijskom sudu u Osijeku od kada je i član Hrvatskog društva sudskih vještaka. Autor je i koautor 13 znanstvenih radova (od toga 10 citiranih u Current Contents bazi) i 23 kongresna priopćenja s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.