Skip to content Skip to navigation

Koliko je planinskih vrhunaca u jednoj tableti? Priča o istraživanju i proizvodnji lijekova

voditelj: Ernest Meštrović

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
17:00 to 18:00
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzejVelika dvorana
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Istraživanje i  proizvodnja lijekova jedna je od najzahtjevnijih, a s druge strane najizazovnijih aktivnosti kojom se svaki dan bave stotine tisuća istraživača. Motiv je jednostavan, otkriti tvar, kemijski spoj koji će pomoći u liječenju određene bolesti. U tom poslu mnogo je izazova, mnogo je poteškoća, mnogo je nepoznanica. Isto tako tu je pregršt mogućnosti koje izviru s novim spoznajama, novim tehnologijama i uređajima koju omogućuju da istraživanjima dolazimo na mjesta na kojima nitko do tada nije bio. Oduševljava mogućnost kojom kemičari od naizgled jednostavnih spojeva, ili od vrlo reaktivnih tvari kroz niz kemijski promjena sintetiziraju spojeve koji imaju djelotvorni učinak. Slično je to ushitu koji su imali prvi istraživači Sjevernog ili Južnog pola, ili alpinisti koji su prvi osvajali vrhove u Himalaji, s jednom bitnom razlikom, da u ovom poslu ima puno više neistraženih vrhova. Pored samog otkrića tu je i spoznaja da vaš rad daje mogućnost da nekome spasite ili produljite život.

Kad se jednom otkrije spoj koji ima ljekovito djelovanje, slijedi niz godina mukotrpnog istraživanja i priprave tvari. Potrebno je načiniti klinička ispitivanja i pokusne proizvodnje koja će omogućiti da se tvar jedan dan proizvodi u pogonima. Slijedi kombiniranje ljekovite tvari s pomoćnim i priprema tableta, sirupi, inhalatori ili drugih oblika koji omogućuju da pacijent na što jednostavniji način unese lijek u organizam.

Istraživati, proizvoditi i kontrolirati lijekove posao je koji vas ispunjava i svako jutro kad ustanete daje mogućnost da otkrijete jedan novi nepoznati vrhunac, da na njemu razvijete zastavu na kojoj su istkane priče o humanosti, brige za bolesne i nemoćne.

Biografija: 

Ernest Meštrović rođen je u Bjelovaru 1967. godine. Diplomirao je 1992. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zavodu za Opću i anorgansku kemiju, Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 1992. godine radi kao znanstveni novak u istom zavodu gdje doktorira 1996. godine u području anorganske i strukturne kemije. U to doba bavi se istraživanjem u području kemije čvrstog stanja, anorganske i strukturne kemije, kemijske kristalografije, spektroskopije i primjenom termičkih metoda u istraživanju svojstva materijala. Kasnije istraživanja usmjerava u području strukturne kemije usredotočio je na organske krutine, kristalni rast i kristalni inženjering, svojstva polimorfnih formi solvata i hidrata. Tijekom 2000. i 2001. boravi u Trstu na sinklotronu Ellectra te na sinklotronu LURE (Pariz) na temelju prestižne stipendije Internacionalnog centra za teoretsku fiziku. 

Nakon povratka u Zagreb nastavlja istraživanja u području znanosti o materijalima, kristalizacije i kristalnog rasta te svojstvima organskih krutina. Na temelju suradnje između PLIVE i PMF-a ostvaruje uvjete za zajedničke znanstvene projekte te tragom te suradnje 2004. godine prelazi u Istraživački institut PLIVE gdje radi kao ekspert u području, koordinator laboratorija, direktor odjela da bi 2008. godine bio biran na mjesto Višeg direktora Istraživanja i razvoja djelatnih tvari unutar PLIVE Hrvatske, tu funkciju obnaša i danas. Od 2012. izabran je u naslovno znanstveno nastavno zvanje Redoviti profesor.

Dosadašnja znanstvena aktivnost Ernesta Meštrovića ogleda se u 50 radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom. Sudjelovao je u više od 70 priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima te je koautor dva dobivena patenta i 12 patentnih prijava.  Održao je niz  pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Aktivan je u popularizaciji znanosti što se ogleda kroz pisanje popularizacijskih članaka, održavanju predavanja i radionica. Oženjen je i ima dvoje djece.