Skip to content Skip to navigation

Kemija u valovima

voditelji: Fabio Faraguna, Veronika Bogadi, Denis Sačer, Valentina Siuc i Tatjana Radanović

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
16:00 to 17:30
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzejVelika dvorana
Publika: 
predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

U okviru ove radionice igrat ćemo se s valovima. Pokazat ćemo kako možemo imati more, to veliko prostranstvo, i u svojim domovima. Možemo li tornada vidjeti samo u prirodi? Može li voda nestati? Na ova, ali i slična pitanja dat ćemo odgovor na našoj radionici gdje ćemo osim vode prikazati i zanimljive pokuse kako bismo svima približili svijet kemije.

Radionica predstavlja neke koncepte znanosti iz polja kemije poput kemije boja, funkcije inicijatora i katalizatora, gustoće, tlaka, napetosti površine, razvijanje plinova tijekom kemijske reakcije koji su prisutni u svakodnevnom životu. Objasnit ćemo neke fizikalne i kemijske promjene koje se događaju u vodi.

Cilj radionice je kroz razne pokuse potaknuti djecu i mlade da istražuju, razvijaju i upoznaju svijet oko sebe kroz znanost, igru i eksperimente koje mogu raditi kod kuće. Radionica je namijenjena djeci svih uzrasta i odraslima koje zanima svijet kemije.

Biografija: 

Fabio Faraguna, mag.appl.chem rođen je 25. listopada 1987. godine u Puli. Nakon završetka opće gimnazije „Mate Blažina“ u Labinu, 2006. upisuje preddiplomski studij Primijenjene kemije na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, na istom fakultetu nastavljam diplomski studij Primijenjene kemije, modul specifični materijali i napredne tehnologije. Diplomirao je 2011. Zbog značajnog uspjeha tijekom studija prima diplomu s velikom pohvalom (MAGNA CUM LAUDE) te Dekanovu nagradu za zapaženi studentski rad. Iste godine upisuje poslijediplomski studij Inženjerske kemije te se zapošljava kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Ante Jukića „Optimiranje svojstava kopolimera u procesima usmjerenih radikalskih polimerizacija“. Ima objavljeni rad i jedan rada u postupku objavljivanja u CC časopisima, te dva rada u drugim časopisima. Sudjelovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa te u izradi četiri elaborata za industriju. Voditelj je vježbi na sljedećim kolegijima: Kemije prirodnih i sintetskih polimera, Petrokemije, Nafta i petrokemijski proizvodi, Vodikova energija i ekonomija te Gorivni članci. Član Hrvatskog kemijskog društva te Hrvatskog društva za goriva i maziva.

Veronika Bogadi rođena je 11. listopada 1989. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završava u Goli, te 2004. godine upisuje opću Gimnaziju «Fran Galović» u Koprivnici gdje maturira 2008. godine. Iste godine upisuje preddiplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, smjer Primijenjena kemija. Akademske godine 2011./2012. završava navedeni preddiplomski studij i stječe titulu sveučilišne prvostupnice primijenjene kemije, s obranom završnog rada na temu “Fluoridi u otpadnim vodama industrije gnojiva“ uz mentorstvo prof. dr. sc. Ljubice Matijašević. Diplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Kemija i inženjerstvo materijala upisuje akademske 2012./2013. godine. Dobitnica je Dekanove nagrade za znanstveni rad na temu “Kompoziti metakrilatnih polimera i kemijski funkcionaliziranih ugljikovih nanocijevi“ pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Elvire Vidović, te mag. appl. chem. Fabia Faragune. Trenutno je studentica druge godine diplomskog studija Kemija i inženjerstva materijala na istom fakultetu.

Denis Sačer rođen je 10. lipnja 1990. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je u Ludbregu te zatim upisao prirodoslovno-matematički smjer na Prvoj gimnaziji Varaždin gdje je 2009. godine maturirao. Iste godine upisao je preddiplomski studij Kemije i inženjerstva materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koji je završio na temu „Utjecaj promjera atomizera na svojstva katalizatora sintetiziranog u sušioniku s raspršivanjem“ pod vodstvom dr.sc. Aleksandre Sander. Trenutno je student 1. godine diplomskog studija Kemija i inženjerstva materijala na istom fakultetu.

Valentina Siuc rođena je 20. siječnja 1989. godine u Koprivnici. Završila je područnu četverorazrednu školu «Fran Galović» u Peterancu, te od petog do osmog razreda Osnovnu školu «Fran Koncelak» u Drnju. Nakon završenog osmog razreda, 2003. godine, upisuje Gimnaziju «Fran Galović» u Koprivnici i maturira 2007. godine. Godinu dana kasnije upisuje preddiplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Kemija i inženjerstvo materijala koji završava ak. god. 2011./2012. i stječe titulu sveučilišne prvostupnice inženjerke kemijskog inženjerstva, s obranom završnog rada na temu Utjecaj morfologije silika nanopunila na toplinska svojstva poliakrilat/silica nanosustava. Rad je izrađen uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Sanje Lučić Blagojević. 2012. godine upisuje diplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Kemija i inženjerstvo materijala. Dobitnica je Dekanove nagrade za akademsku godinu 2012./2013. sa znanstvenim radom na temu “Kompoziti metakrilatnih polimera i kemijski funkcionaliziranih ugljikovih nanocijevi“ pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Elvire Vidović, te mag. appl. chem. Fabia Faragune. Trenutno je studentica druge godine diplomskog studija Kemija i inženjerstva materijala na istom fakultetu.

Tatjana Radanović rođena je 24. lipnja 1989. godine u Osijeku. Nakon završene osnovne škole u Briješću i Čepinu upisuje I. osječku Opću Gimnaziju gdje 2008. godine maturira. Iste godine upisuje preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju u Osijeku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer. Akademske godine 2010./ 2011. završava preddiplomski studij kemije obranom završnog rada na temu „Potenciometrijsko određivanje škrob-trijodid kompleksa“ izrađenog na Odjelu za kemiju uz mentorstvo red.prof. Milana Sak-Bosnara. Akademske godine 2011./2012. upisuje diplomski nastavnički studij kemije na Odjelu za kemiju u Osijeku. Akademske godine 2012./2013. postala je studentica diplomskog studija Kemije i inženjerstva materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala je u nekoliko Festivala znanosti, Smotri sveučilišta, na Skupu kemičara i kemijskih inženjera u Osijeku 2013. godine s usmenim priopćenjem i Otvorenim danima Odjela te u radionici primjerenoj vrtićkoj dobi djece. Dobitnica je Rektorove nagrade ak. god. 2011./2012. za doprinos znanosti s izvrsnim seminarskim radom na temu „Karakterizacija koloida“. Koautor je znanstvenog rada u časopisu Advances in Meteorology. Položila je 9 stupanj engleskog jezika i 3 stupanj njemačkog jezika u školi stranih jezika „Lanico“ Osijek.