Skip to content Skip to navigation

Antonio Petošić: Zvučni valovi i njihova primjena

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:30 to 11:30
Lokacija: 
ZagrebTehnički muzejMala dvorana
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

U predavanju se učenike želi upoznati pojmom vala (valovi na stadionu, val na vodi, zvučni val).Posebna pažnja će se posvetiti frekvencijskom sadržaju zvuka (infrazvuk, audio-područje ultrazvuk) te njegovoj energiji, koja može prouzročiti različite korisne ili štetne učinke s obzirom na frekvencijsko područje u kojemu djeluje. Razmotrit će se utjecaj prekomjerne razine buke na čovjekov slušni sustav. Animacijama u prezentaciji, učenici će moći lakše predočiti osnovne pojave, npr. načine titranje čestica medija oko ravnotežnog položaja pri nailasku zvučnog vala koje određuju da li je val longitudinalan, transverzalan ili površinski. Prezentacija će biti popraćena zvučnim primjerima različitih tipova zvuka (čisti ton, složeni harmonički ton, šum) i njihovim prikazom u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. U praktičnome dijelu izlaganja pokazat će se zvukomjer kao osnovni mjerni uređaj u akustici za mjerenje razine dinamičkog zvučnog tlaka ifrekvencijskog sadržaja zvuka po oktavama i tercama. Prikazat će se osnovne primjene ultrazvučnih valova u medicini i industriji.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Antonio Petošić rođen je 4. veljače 1979. godine u Požegi. Diplomirao je u Zavodu za radiokomunikacije na FER-u kod prof. dr Juraja Bartolića s temom: "Mjerni dipoli za frekvencijsko područje 900 i 1800 MHz". Godine 2002. zapošljava se u Zavodu za elektroakustiku FER-a u Zagrebu, kao znanstveni novak na projektu "Primjena ultrazvuka velike snage u medicini". Za doktorsku disertaciju "Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka u linearnom i nelinearnom načinu rada" dobiva srebrnu plaketu Josip Lončar. Područje interesa mu je karakterizacija elektroakustičkih pretvarača, primjena ultrazvuka u medicini i tehnici, mjerenja i modeliranje u prostornoj akustici. Autor je i koautor osam radova objavljenih u prestižnim Q1 akustičkim časopisima (JASA, Acta Acustica, Chaos, Ultrasonics, Ultrasonics Sonochemistry). Dobitnik je stipendije "Royal Society International Grant" za boravak na "Queen Mary University" u Londonu 2009. godine gdje usavršava analizu signala dobivenih iz nelinearnih akustičkih sustava te metode kontrole determinističkog kaosa. Aktivno govori engleski i njemački jezik.