Skip to content Skip to navigation

Valovi i erozija morske obale

voditeljica: Marijana Franičević

Datum: 
Ponedjeljak, Travanj 7, 2014 -
13:00 to 14:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 -
13:00 to 14:00
Petak, Travanj 11, 2014 -
13:00 to 14:00
Lokacija: 
SplitPrirodoslovni muzej i zoološki vrt Split
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Zaštita morske obale od erozije posebno je važna zbog živog svijeta koji ju nastanjuje i raznih aktivnosti koje se na njoj odvijaju. Kroz radionicu se na modelima simulira način na koji valovi stalnim radom pomiču kamenčiće i pijesak te kako se različitim intervencijama na obali negativan učinak erozije može usporiti i preusmjeriti. Stalno micanje materijala ili erozija često je usmjereno od obale pa se rtovima i nasipima nastoji umanjiti odnošenje materijala. Prikazuje se i prirodan način zaštite obale pokrovom od ostataka morske trave. Radionica je smještena u prostoru Malakološke zbirke Bakotić s neposrednim primjercima živog svijeta kojeg erozija obale ugrožava. Sudionici radionice bit će pozvani da sami sudjeluju u simulacijama i uz asistenciju voditelja donose zaključke o utjecaju erozije na obalne ekosustave.

Biografija: 

Marijana Franičević rođena je 1984. godine u Splitu. Po završetku gimnazije upisala je studij Biologije i ekologije mora na Sveučilištu u Splitu i 2010. godine stekla zvanje Diplomiranog inženjera biologije i ekologije mora. 2010. godine nastavila je obrazovanje na istom sveučilištu, pri Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti, te 2012. diplomirala na modulu Forenzična kemija i molekularna biologija. Tijekom oba studija volontirajući je proširila znanje i vještine na raznim područjima, od ekologije do genetike i antropologije. U ljeto 2013. godine započela je sa stručnim osposobljavanjem za muzejskog pedagoga u Prirodoslovnom muzeju u Splitu.