Skip to content Skip to navigation

Maja Biočić: Kemiluminiscencija - tajna svijetlećih štapića

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
18:00 to 19:00
Lokacija: 
SplitKazalište lutaka
Vrsta događaja: 
Prezentacija
Sažetak: 

Kada se spomenu krijesnice u noći, meduze u dubokim oceanima, svijetleći štapići u noćnim klubovima, da li među njima postoji poveznica!? Odgovor se krije u kemijskoj reakciji kojom nastaje emisija svjetlosti, a naziva se kemiluminiscencija. Kemiluminiscencija se najčešće povezuje s forenzičarima koji uz pomoć luminola detektiraju krv na mjestu zločina, ali i uz svijetleće štapiće koji su neizostavni rekviziti brojnih zabava. Kada luminol i vodikov peroksid reagiraju uz prisutnost katalizatora nastaje međuprodukt u pobuđenom stanju koji se vrlo brzo raspada uz oslobađanje fotona svjetlosti. Upravo tada svijetleći štapić započinje svoju igru svjetlosti ovisno o boji koja se nalazi u plastičnoj cijevčici štapića.

Kemiluminiscencija se odvija i u živim organizmima pri čemu se ovakva pojava naziva bioluminiscencija. Tada prilikom oksidacije luciferina uz prisutnost enzima luciferaze nastaje oksiluciferin uz emisiju vidljive svjetlosti. Morske životinje emitiraju svjetlost plave ili zelene boje jer svjetlost tih valnih duljina najdalje putuje kroz morsku vodu za razliku od primjerice crvene svjetlosti. Na taj su način krijesnice, bakterije, meduze i drugi organizmi razvili sposobnost kamuflaže, hvatanja plijena ili međusobne komunikacije.

Biografija: 

Maja Biočić rođena je 21. kolovoza 1986. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2010. godine diplomirala i stekla zvanje magistra inženjerka kemijskog inženjerstva. Dobitnica je Rektorove nagrade 2009. godine sa studentskim radom pod naslovom "Kristalizacija glicina u sušioniku s raspršivanjem (Spray Dryer)". Radi kao naslovni asistent na Zavodu za Analitičku kemiju, Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu te je ujedno i studentica poslijediplomskog studija ''Kemija mediteranskog okoliša'' na istom fakultetu. Kao član Hrvatskog kemijskog društva – Split uključila se u projekt popularizacije znanosti pod nazivom ''Znanstvena školica'' čime želi djeci i učenicima približiti svijet znanosti.