Skip to content Skip to navigation

Valovi i sunčeva svjetlost kao obnovljivi izvor energije

Krunoslav Hornung, Marinko Stojkov

Datum: 
Srijeda, Travanj 9, 2014 -
14:00 to 14:45
Lokacija: 
Slavonski BrodSrednja škola Valpovo
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

U predavanju će se preko pojma svjetlosti (dualna priroda: korpuskularna čestica i val istovremeno) i različitim pristupima objašnjenju zadanog pojma biti prikazana povezanost osnovnih teorija iz optike (kao što su valovi) i energije iz obnovljivih izvora energije sa posebnim naglaskom na Sunčevu energiju. Dat će se kratki pregled osnovnih podataka o valovima, o dualnosti svjetlosti i o elektromagnetskom zračenju pa sve do opisa Sunčevog zračenja koje dolazi na Zemlju. Prikazat će se karakteristika Sunčevog zračenja na Zemlji kao i ponašanje i promjene u zračenju uslijed različitih uvjeta prolaska kroz atmosferu. Objasnit će se uzroci nastalih promjena u spektru Sunčevog zračenja preko poznatih fizikalnih pojmova. U kratkim crtama će se prikazati obnovljiva energija sunca kao mogući izvor energije.

Opisat će se dobivanje električne energije i njena pretvorba u druge oblike energije. Posebna pažnja bit će posvećena primjeni svjetlosti (val) u rasvjeti interijera (električna rasvjeta) i objašnjenje bilance energije kod različitih tehnologija izvora svjetlosti. Također, prikazat će se mogućnost primjene vanjske rasvjete za osvjetljavanje prometnica, šetnica, trgova, objekata i slično.

Opisat će se dobivanje toplinske energije iz obnovljivih izvora energije od zagrijavanja tople vode, preko sustava za grijanje objekata do elektrana na solarni pogon. Objasnit će se tendencija produljivanja korištenja ovakve elektrane i u vrijeme kada sunce zađe (noćni period) i ukratko opisati tehnologija pohrane toplinske energije. Posebno mjesto u prezentaciji zauzet će primjena izvora toplinske energije koje rade na fizikalnom principu zračenja u obliku valova.

Biografija: 

Krunoslav Hornung rođen je 1959. godine. U Belišću.  Od 1983. godine radi u Belišću dd na održavanju mjerno regulacione opreme ( MRT ). Od 2006. radi u Srednjoj školi Valpovo, Valpovo kao prof. strojarske grupe predmeta.  Diplomirao je 1983 na Višoj zrakoplovnoj školi u Zagrebu, smjer AT-IRE, a 2010. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Trenutno polazi poslijediplomski doktorski studij u Slavonskom Brodu. Bavi se istraživanjem na području obnovljivih izvora energije, novih tehnologija, ekologije, tehnologije obrade materijala, automatizacije. Koautor je na više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u zbornicima konferencija.

 

 

Marinko Stojkov završio je 1994. Elektrotehnički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetika na Zavodu za visoki napon i energetiku, usmjerenje Upravljanje EES. U periodu 1995.-2007. radi u HEP, DP “Elektra” Slavonski Brod gdje obnaša zadaće rukovoditelja odjela održavanja, rukovoditelja odsjeka za razvoj u HEP-ODS, “Elektra” Slavonski Brod i rukovoditelja odjela za planiranje i investicije Službe za razvoj i investicije. U vremenskom periodu 1996.-2002. završava poslijediplomski magistarski i doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 1998. (nakon obranjenog magistarskog rada) do danas stalno je prisutan i na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Tijekom navedenog perioda je  obavljao nastavne aktivnosti i bio nositelj niza kolegija na stručnom, preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. 2001. postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike. Od 1. listopada 2009. zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. U srpnju 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Trenutačno obnaša funkciju predstojnika Zavoda za energetiku na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Tijekom proteklih godina prisustvovao je nizu međunarodnih simpozija i objavio više od 70 znanstvenih i stručnih članaka na međunarodnim simpozijima i časopisima. Mentor je više od 140 završnih i diplomskih radova studenata ETF i SFSB. Za dan ETF Osijek 24. travnja 2004. dobio je Zahvalnicu za doprinos razvitku Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. U siječnju 2013. godine dobitnik je Priznanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za realizirane projekte suradnje s gospodarstvom u 2012. godini