Skip to content Skip to navigation

Jasminka Giacometti: Sva lica čokolade

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
19:00 to 20:00
Lokacija: 
RijekaKampus Trsat, Građevinski fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Kakao i čokolada imaju mnoga lica, a zadatak znanosti i tehnologije je povezati tradiciju s novim zahtjevima društva u mnogim područjima koja uključuju znanost o hrani, medicinu, turizam i gospodarstvo.

Kakao, ključni sastojak čokolade, pronađen je u području Amazone prije 4.000 godina. Uzgoj, uporaba i kulturna antropologija povezuje kakao s narodima Srednje Amerike, otkuda potječu i nalazišta keramičkog posuđa koja su služila za pripremu napitka od kakaa (1900. – 900. p. n. e.). Konzumacija kakao-napitka povezuje se s narodom Olmec, međutim, arheološka nalazišta naroda pre-Olmec potvrđuju da je kakao-napitak korišten i daleko prije 1900. godine prije Krista. Kakao je značajno obilježio kulture naroda Azteka i Maya, a dolaskom Španjolaca i prenošenjem zrna kakaa u Europu i ondje započinje njegova prerada u čokoladu.

Danas je proizvodnja kakaova zrna važna gospodarska grana u mnogim državama ekvatorijalnog područja, proizvodnja proizvoda od kakaa vrlo razvijena grana prerađivačke prehrambene industrije, a tržište tih proizvoda bitan ekonomski pokazatelj.

Čokolada i proizvodi od kakaa su funkcionalna hrana i izvor nutraceutika, s primjenom u prevenciji bolesti.

Isto tako, kakao je u modernom i elitnom turizmu dio koji može obogatiti turističku ponudu (wellness, tretmani za anti-aging, detox itd.).

Danas bi nam nesumnjivo život bio gorči da nema čokolade i drugih proizvoda od kakaa.

Biografija: 

Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti (jgiacometti@biotech.uniri.hr) rođena je 1963. godine. Školovala se u Zagrebu, gdje je diplomirala na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije (FKIT). Od 1987 do 1990. godine bila je zaposlena u Centru za kriminalistička ispitivanja i vještačenja pri Ministarstvu unutrašnjih poslova na poslovima vještaka za toksikologiju. Od 1990. godine zaposlena je na Sveučilištu u Rijeci, od 1990. do 2009 na Medicinskom fakultetu, a od 2009 do danas na Odjelu za biotehnologiju. Magistrirala je i doktorirala na FKIT u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. U znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora potvrđena je 2012. na Sveučilištu u Rijeci. Voditelj je Laboratorija za prirodne spojeve i metabolomiku pri Odjelu za biotehnologiju.

Područja znanstvenog rada obuhvaćaju lipidomiku, istraživanje fitokemikalija, primjenjenu biokatalizu, forenzičku toksikologiju, a konkretan se stručni rad odnosi na karakterizaciju kakvoće maslinova ulja. Suradnik je na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata, voditelj 2 projekta MZOŠ i suradnik istraživač na međunarodno-razvojnom istraživačkom projektu. 

Do sada je objavila više od 50 znanstvenih radova u časopisima visokog odjeka. Kao suradnik i voditelj aktivno je sudjelovala i sudjeluje u izvedbi mnogih kolegija Medicinskoga fakulteta i Odjela za biotehnologiju. Naročito ističe provedbu znanstveno-istraživačkog rada sa studentima. Aktivno sudjeluje u implementaciji e-učenja na Sveučilištu u Rijeci.

Bila je predavačica na prvom Festivalu znanosti u Rijeci 2003. godine.