Skip to content Skip to navigation

Raspored AZOO predavanja

Rijeka
Gradska vijećnica
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
07.04.2014
12:15 - 14:00
Tribina 2.,3., i 4. raz. SŠ PISA 2012-Novi val rezultata hrvatskih učenika
uvodničar: Michelle Braš Roth, moderatorica: Jasminka Ledić
09.04.2014
11:00 - 12:00
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Ivana Slamić: Priča o teoriji valića
09.04.2014
13:30 - 14:30
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Marin Karuza: Stojni valovi
Kampus Trsat, Zgrada sveučilišnih odjela
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
11:00 - 12:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Nina Mostarac: Matematika i politika
08.04.2014
12:00 - 13:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Željko Svedružić: Računalo kao prozor u svijet molekula
08.04.2014
13:00 - 14:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Sanda Bujačić: Neriješeni problemi u teoriji brojeva
08.04.2014
14:00 - 15:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Vedran Miletić: Savršena oluja
Kampus Trsat, Građevinski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
17:00 - 18:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Peter Suhadolc: Potresni valovi u zemlji i moru
08.04.2014
18:00 - 19:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Claudio Battelli: Prilagodbe organizama morske obale na utjecaj valova
08.04.2014
19:00 - 20:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Korado Korlević: Astrobiologija i život sjenka
09.04.2014
17:00 - 18:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Davor Lučić: Hoće li želatinozni zooplankton zamijeniti ribe u Sredozemnom moru?
09.04.2014
18:00 - 19:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Maja Resman, Tomislav Šikić: Matematika izvan matematike-cvrkut ptica
09.04.2014
19:00 - 20:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Davor Horvatić: Kvantna fizika-što je istina, a što muljaža
10.04.2014
17:00 - 18:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Goran Gregov, Ervin Kamenar: GOLDFISH-Bežično praćenje onečišćenja u rijekama
10.04.2014
18:00 - 19:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Mate Barić i Robert Mohović: Valovi i brodovi
10.04.2014
19:00 - 20:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Ivica Vilibić: Kvarnerska bura, gusta voda, jadranske struje i život u moru
11.04.2014
18:00 - 19:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Ana Meštrović: Analiza strukture kompleksnih mreža: globalna i lokalna perspektiva
11.04.2014
19:00 - 20:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ Jasminka Giacometti: Sva lica čokolade
Astronomski centar Rijeka
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
20:00 - 20:45
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Dijana Dominis Prester: Sitni, ali "dinamitni" valovi što dolaze iz svemira