Skip to content Skip to navigation

Ana Meštrović: Analiza strukture kompleksnih mreža: globalna i lokalna perspektiva

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
18:00 to 19:00
Lokacija: 
RijekaKampus Trsat, Građevinski fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Kompleksna mreža je mreža ili graf s netrivijalnim topološkim svojstvima kao što su npr. visoki koeficijent grupiranja, relativno mali dijametar, pojavljivanje hubova (čvorova s visokim stupnjem), hijerarhisjka struktura i pojavljivanje zajednica. Teorija se kompleksnih mreža intenzivno počela razvijati devedesetih godina prošlog stoljeća kada se pokazalo da različite mreže, koje opisuju realne sustave (npr. električna mreža, internet, mreža neurona jednostavnih organizama), imaju neka zajednička svojstva. D. Watts i S. Strogatz 1998. godine pokazali su da takve mreže imaju visok koeficijent grupiranja i male udaljenosti između čvorova i time definirali model mreže malog svijeta. A. Barabási i R. Albert 1999. godine objavljuju rad u kojem opisuju preferencijalno povezivanje kao pravilo rasta mreža, a takav model nazivaju model mreža bez skale.

Nakon tih se otkrića principi analize strukture mreža na globalnoj i lokalnoj razini počinju primjenjivati u različitim znansvenim područjima za analizu sustava koji se mogu opisati pomoću kompleksnih mreža. Može se reći da na globalnoj razini različite mreže iz realnog svijeta (npr. Internet, društvene mreže, mreže prometnica, mreže interakcije proteina, mreže širenja zaraza) imaju neka univerzalna strukturalna svojstva – uobičajeno je da su to modeli mreže malog svijeta i/ili modeli mreže bez skale. Međutim, gledano na lokalnoj razini, strukture se različitih mreža s istim globalnim svojstvima značajno razlikuju.

Biografija: 

Ana Meštrović diplomirala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer Matematika i informatika. Magistirarala je 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2009. godine obranila doktorsku disretaciju. Zaposlena je kao docentica na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, gdje predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Informatike. Područja njezina istraživačkog interesa jesu predstavljanje znanja, jezične tehnologije i kompleksne mreže.