Skip to content Skip to navigation

Valovi u učionici fizike

voditelj: Darko Muža

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
11:30 to 12:30
Lokacija: 
RabOŠ Ivana Rabljanina
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Učenici će istraživati kako se ponašaju valovi na vodi kada nailaze na neku zapreku te kada prelaze iz dublje vode u pliću i obrnuto.  Za to će im biti potrebna prozirna kadica s vodom koju će staviti na grafoskop. Ravnalom će proizvesti ravne valove koje će biti moguće promatrati na zastoru. U kadicu će postaviti zapreku (najprije usporedno s valnom frontom, a kasnije i pod nekim kutom prema upadnim valovima) i promatrati kako se valovi odbijaju od zapreke.

Zatim će na dno posude uroniti deblju staklenu ploču (najprije usporedno s valnom frontom, a kasnije i pod nekim kutom prema upadnim valovima) i promatrati  kako se mijenja brzina valova pri prelasku iz dublje vode u pliću i obrnuto, te lom valova koji upadaju pod nekim kutom na staklenu ploču.

Biografija: 

Rođen sam se 8. prosinca 1982. u Glini gdje sam krenuo u osnovnu školu.  Zbog rata odlazim iz rodnog kraja te nastavljam školovanje u Rijeci, a potom na Rabu gdje završavam osnovnu i srednju školu – opću gimnaziju.  Nakon toga završavam studij matematike i fizike na Filozofskom fakultetu u Rijeci.  Već kao apsolvent počeo sam predavati fiziku u Srednjoj školi Markantuna de Dominisa, Rab i Osnovnoj školi Ivana Rabljanina, Rab, u kojima radim i danas. Trenutno predajem fiziku 7. i 8. razredima osnovne škole, 1. do 4. razredu srednje škole (usmjerenje opća gimnazija) te gospodarsku matematiku ugostiteljima (smjer kuhar i konobar).