Skip to content Skip to navigation

Valovi u sedimentnim stijenama

predavač: Ljerka Marjanac

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
18:30 to 19:15
Lokacija: 
RabOŠ Ivana Rabljanina
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Valovi na moru, na jezerima, pa i na rijekama privlačna su pojava za gledanje i uñivanje, fotografiranje..., no mogu biti i veliki problem, naročito na moru.

Valovi koje poznamo danas postojali su i u davnoj geološkoj prošlosti, kada su takoper postojala mora i oceani ali na drugim dijelovima našeg planeta. Kakvi su ti valovi bili i koliko snažni možemo saznati istraživanjem sedimentnih stijena, koje su milijunima godina nastajale u različitim okolišima.

Svaki val, od najmanjeg do najvećeg, od najslabijeg do najjačeg, ostavlja trag ili teksturu u sedimentu, mulju, pijesku ili sitnom šljunku. Snaga valova je zadivljujuća, ali na žalost i razarajuća, osobito ako su valovi uzrokovani olujama ili potresima. Kolika je snaga valova, što sve nastaje radom valova, kako se sačuvaju tragovi valova, i kako ih prepoznajemo u sedimentnim stijenama nastalim u geološkoj prošlosti Zemlje, te što nam oni govore o okolišima i klimi u geološkoj prošlosti, dođite i saznajte.