Skip to content Skip to navigation

Valovi u Jadranskom moru

predavač: Aron Frankić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
20:00 to 21:00
Lokacija: 
RabPredvorje Kina Rab
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Predavanje ima za cilj objasniti razloge nastajanja valova u moru. Polaznici predavanja naučiti će razlikovati površinske i unutarnje valove, te valove koje dijelimo po genezi:

  • koji su uzrokovani plimotvornom silom - plimni valovi,
  • valove uzrokovane vremenskim promjenama topografije dna - tsunami
  • valove uzrokovane atmosferskim djelovanjem na površini mora - površinski valovi uzrokovani vjetrom, seši
  • koji su pokretani silom napetošću površine mora - kapilarni valovi, koji nastaju uslijed zemljine rotacije -  inercijalne oscilacije i Rossbyjevi valovi.
Biografija: 

Aron Frankić rođen je svibnja mjeseca 1970. godine u Rijeci. Pohađao je Osnovnu školu „Vlado Vukušić“ na Rabu, te Centar usmjerenog obrazovanja elektrotehničkih kadrova u Rijeci.

Završio je na Pomorskmi fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1994. studij pomorskog prometa nautičkog smjera i stekao višu stručnu spremu (VI/1) te 2002. na istom fakultetu studij pomorskog prometa nautičkog smjera i stekao visoku stručnu spremu i stručno zvanje diplomirani inženjer pomorskog prometa.

U vremenskim razmacima između studiranja i rada na određeno vrijeme u Lučkoj kapetaniji Rijeka Ispostava Rab u trajanju od sedam godina povremeno obnaša dužnosti časnika plovidbene straže na trgovačkim brodovima duge plovidbe.

Od pomorske izobrazbe posjeduje šesnaest raznih svjedodžbi izdanih prema međunarodnoj STCW konvenciji iz 1978., kako je izmijenjena i dopunjena. Posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti Zapovjednik broda do 3000 BT u dugoj plovidbi.

2005. godine zasniva u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka u Upravi za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanjia Rijeka Ispostava Rab na radnom mjestu Nautičar II vrste, radni odnos na neodređeno vrijeme, te u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Upravi za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar na radnom mjestu Kapetan ispostave II vrste, na kom se nalazi od 2009. godine. Doktorand je doktorskog studija na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.