Skip to content Skip to navigation

Izložba maketa rapske lađe

(izložba brodomodelara OŠ I. Rabljanina Rab)

Datum: 
Utorak, Travanj 8, 2014 -
08:00 to 12:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 -
08:00 to 12:00
Četvrtak, Travanj 10, 2014 -
08:00 to 12:00
Petak, Travanj 11, 2014 -
08:00 to 12:00
Subota, Travanj 12, 2014 -
08:00 to 12:00
Lokacija: 
RabPredvorje Kina Rab
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba
Sažetak: 

Na izložbi namijenjenoj široj javnosti posjetitelji će moći pogledati makete rapske lađe koje su izradili učenici OŠ I. Rabljanina Rab zajedno s profesorom Antom Ljoljom u sklopu brodomodelarske radionice. Izloženo će biti desetak većih i nekoliko manjih maketa ovog tradicijskog plovila koje se do potkraj Drugog svjetskog rata izrađivalo i koristilo na otoku Rabu. Budući da niti jedan primjerak rapske lađe nažalost nije sačuvan, uz predstavljanje rada i vještine učenika, ovu izložbu možemo shvatiti i kao njihov doprinos očuvanju lokalne kulturne baštine.