Skip to content Skip to navigation

Valovi u nastavi prirodoslovnih predmeta u gimnaziji

Datum: 
Ponedjeljak, Travanj 7, 2014 - 11:00
Utorak, Travanj 8, 2014 - 11:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 - 11:00
Četvrtak, Travanj 10, 2014 - 11:00
Petak, Travanj 11, 2014 - 11:00
Lokacija: 
PulaGimnazija Pula
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Predavanje o valovima u nastavi biologije, matematike, kemije, glazbenoj umjetnosti i fizici. Učenici su podijeljeni u timove od kojih svaki tim obrađuje temu valova u određenom predmetu kojeg pohađaju po gimnazijskom programu. Izrađuju plakat i prezentaciju te izlažu svaku temu pojedinačno. Zaključak i korelacije između predmeta iznose profesori.