Skip to content Skip to navigation

Aleksandra Rotar: Energetski valovi u komunikaciji kukaca

Datum: 
Ponedjeljak, Travanj 7, 2014 - 09:00
Utorak, Travanj 8, 2014 - 09:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 - 09:00
Četvrtak, Travanj 10, 2014 - 09:00
Petak, Travanj 11, 2014 - 09:00
Lokacija: 
PulaOdjel za odgojne i obrazovna znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Publika: 
predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba
Sažetak: 

Energetski valovi u komunikaciji kukaca.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
Studenti/ce studija: Predškolski odgoj
Kolegij: Metodika likovne culture
Nositeljica kolegija, metodičarka i autorica dijela projekta: doc.mr.art.Aleksandra Rotar
Kolegij: Metodika glazbene kulture
Nositelj kolegija, metodičar i autor dijela projekta: mr. sc. Branko Radić

Biografija: 

Aleksandra Rotar, rođena u Pazinu, Hrvatska, 1963. godine. U Puli maturirala na Odjelu za grafički dizajn. Na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Beču diplomirala i stekla titulu magister artium u klasi za vizualne medije (prof. Peter Weibel). Povremeno vodila likovne radionice (Mendula, GRM) i u svom atelijeru. Do sada sudjelovala na mnogim likovnim simpozijima. Organizirala sve do sada održane Međunarodne likovne simpozije u Medulinu, MEDULIN 1997 - 2009.
Područje djelovanja: slikarstvo, grafički dizajn, scenografija, instalacija, ilustracije, kompjutorska grafika, animirani film, te pedagoški rad (predavala u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, osnovnoj školi, bila asistentica red. prof. Veri Kos Paliski na Pedagoškom fakultetu, predavala na Visokoj učiteljskoj školi u Puli, te sada predaje na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli).
Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre, BPW (Udruge poslovnih žena sa sjedištem u Bernu, Švicarska).
Radovi se nalaze u fondusima Muzeja Grada Pazina, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, Općine Grožnjan, Općine Medulin, Grada Pule, Istarskog narodnog kazališta u Puli, Počasnog konzulata Republike Hrvatske u Padovi - Italija, Grada Iloka, Sveučilišne knjižnice u Puli, Gradske knjižnice Pula, Gradske knjižnice Pazin, Opće bolnice u Puli, Gimnazije i srednje škole Jurja Dobrile te Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu, Arenaturista Pula - Medulin, ITIS u Trstu - Italija, te u mnogim drugim javnim ustanovama.
Samostalne izložbe (od 1983 - 2009. godine) imala do sada u: Pazinu, Buzetu, Puli, Labinu, Karlovcu, Osijeku, Zagrebu (Hrvatska), Beču (Austrija).
Na grupnim izložbama do sada sudjelovala u : Pazinu, Labinu, Rovinju, Puli, Umagu, Rijeci, Medulinu, Splitu, Trogiru, Osijeku, Zagrebu, Balama, Čakovcu (Hrvatska), Padovi, Bologni, Trstu, (Italija), Linzu, Grazu, Beču (Austrija), Aleksandriji, Kairu (Egipat), Johannesburgu, Pretoriji (Južnoafrička Republika), Parizu (Francuska), Mostaru, Sarajevu (Bosna i Hercegovina).