Skip to content Skip to navigation

Raspored - PulaSrijeda, Travanj 9, 2014

Pula
Odjel za odgojne i obrazovna znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
08:00 - 20:00
Izložba 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Breza Žižović: Valovi(to)
09.04.2014
09:00
Izložba predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Aleksandra Rotar: Energetski valovi u komunikaciji kukaca
09.04.2014
12:30 - 14:00
S4
S5
Ivana Paula Gortan-Carlin, Nikola Lovrinić: Na valovima istarske glazbene riznice
soba Nella Milottija, 2. kat (s.34)
Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

http://www.skpu.hr/

Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
09:00 - 13:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Victor Stinga Perusco: More nije samo voda!
Sveučilišni studij Znanost o moru
09.04.2014
09:00 - 13:00
Radionica / Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Emina Pustijanac, Ines Kovačić: Život u zoni prskanja valova
Studenti: Vanja Jeremić, Marko Relić, Iva Kučinar, Matea Stankić, Žana Moslavac, Victor Stinga Perusco, Nikola Medić, Goran Stjepić, Denis, Škalic, Roberta Venier i Danijel Kablar - Sveučilišni studij Znanost o moru
09.04.2014
12:30 - 13:30
Predstavljanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vičić Vilma, prof. i učenici: Kažuni
Tenička škola Pula
OŠ Veli Vrh
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Igor Jovanović, Darko Karlović, Mirza Salihović: Oštri velovrški srednji vijek
DV Veruda
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:00
Radionica predškolski i niži raz. OŠ Valovi
Gimnazija Pula
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
11:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ Valovi u nastavi prirodoslovnih predmeta u gimnaziji
Zajednica tehničke kulture Pula
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
16:00
Radionica 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Dragan Pantić, Jasna Verk: Prezentacija robotike i robotičkih natjecanja
OŠ Vidikovac
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
18:00
Predavanje 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
Korado Korlević: Zvjezdane staze - Sljedećih 3.7 milijuna godina