Skip to content Skip to navigation

Tatjana Kostanjević: Portreti znanstvenika i umjetnika

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 11:00
Lokacija: 
PožegaHAZU - Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Portreti znamenitih ljudi posebno su privlačni jer oni kao da premošćuju jaz vremena te uspostavljaju osobnu vezu.

Često portrete gledamo sa stajališta sličnosti, a rado zaboravljamo da su nam potrebne sve naše sposobnosti kako bismo uhvatili i njihov smisao.

U portretima slavnih ličnosti pretočenih u broncu nalaze se tisuće obavijesti koje nam niti jedna količina povijesnih činjenica ne može pružiti, samo se moramo aktivirati da ih uspijemo pročitati…

Nikola Tesla, Slavoljub Penkala, Andrija Mohorovičić, Matko Peić, Zdenka Marković, Boris Papandopulo… samo su neki od znanstvenika i umjetnika koji su dobili svoje brončane portrete trajno postavljene na javne površine. Biste, reljefi i figure tako su postali dokument o njihovim izvanrednim životima.

Izložba fotografija postavljenih skulptura u čast pojedinim znanstvenicima i umjetnicima bila bi povod da se mladim ljudima približi kiparstvo kao medij. Kroz priču o životu pojedine portretirane ličnosti odgovorilo bi se na pitanja:
Na koji način kipar pristupa izradi portreta i koliko kreacija mora nadmašiti imitaciju?
Kako gledamo umjetničko djelo i koliko nam je predznanja potrebno da bi znali pročitati kiparsko djelo?
​Što nam poručuju postavljene skulpture te kako je poželjno da budu interaktivne da bi bile zanimljive?

Nakon predavanja uslijedile bi kreativne igre, zadaci bazirani na crtežu i vizualnoj memoriji osmišljeni od strane srednjoškolaca - višegodišnjih polaznika Likovne radionice. Kreativne igre kao i predavanje namijenjeni su prvenstveno srednjoškolcima koji pokazuju sklonosti i interes za likovnu umjetnost, a sam prostor HAZU Zavoda optimalan je za najviše dvadesetak učenika koji bi bili i aktivni sudionici.