Skip to content Skip to navigation

Božo Udovičić: Valovi

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
19:00 to 20:00
Lokacija: 
PožegaKatolička gimnazija
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

  

Biografija: 

Akademik Božo Udovičić rođen je 1933. u Rašenjkama pored Tomislavgrada u BIH. U Požegi je završio osnovnu školu i gimnaziju, a diplomira elektrotehniku na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (FER). Od 1959-1990. zaposlen je u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu, a od 1990.-1991. ministar je energetike i industrije u Vladi RH. Od 1991.-1998. direktor Sektora za energetiku u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Doktorirao je 1974. g., a predavao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i FER-u u Zagrebu. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1997. U dosadašnjem radu bio je tajnik Elektrotehničkog društva Zagreb, član stručne grupe Izvršnog vijeća za pitanja razvoja energetike, član jugoslavenske delegacije u Stalnoj komisiji SEV-a za električnu energiju i opća pitanja energetike, član jugoslavenske delegacije u Stalnoj komisiji SEV-a za električnu energiju u Sekciji za znanstveno-istraživački rad, član RSIZ-ove Komisije za nagrade i društvena priznanja iz područja tehničkih znanosti, član Međunarodne konferencije CIGRE u Parizu, član predsjedništva Jugoslavenskog komiteta svjetske konferencije za energiju, predsjednik Studijskog komiteta za planiranje razvoja CIGRE, član Matične komisije za područje elektrotehničke i računarske znanosti Zajednice sveučilišta Hrvatske, član Upravnog odbora zavičajnog kluba «Požega», član Upravnog odbora “Plive”, član Upravnog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, član Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede, predsjednik Nadzornog odbora ATM-a, član Upravnog odbora SIEMENS-a, predsjednik Upravnog odbora Valjaonice čelika u Kumrovcu, član Upravnog i Nadzornog odbora “Končara”, predsjednik rukometnog kluba “Medveščak”, predsjednik Nadzornog odbora “Metroholdinga”, član savjeta Gradske organizacije SDP-a Zagreba, član Programskog savjeta RTV-a za znanost, obrazovanje i kulturu, ekspert u Ministarstvu znanosti za znanstveni rad R.H., član Nacionalnog komiteta za zaštitu prirodne i kulturne baštine, član Upravnog odbora rukometnog kluba “Medveščak”, predsjednik Nadzornog odbora „Infosistema“, član Upravnog vijeća Zaklade „Partner banke“, član Stručnog savjeta časopisa „Zaštita potrošača“, predsjednik uređivačkog odbora časopisa „Elektroenergetika“. Još uvijek je član Upravnog odbora Hrvatskog energetskog društva, predsjednik je Znanstvenog vijeća Energetskog instituta “Hrvoje Požar”, član Glavnog odbora Zaklade “Hrvoje Požar”, predsjednik Znanstvenog vijeća za energetiku HAZU-a,  član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za naftu HAZU-a, član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU-a, član Odbora za nagrade HAZU-a,član Predsjedništva Udruge za očuvanje hrvatskih voda i mora – SLAP, član školskog odbora Osnovne škole „Pavlek Miškina“. Za svoj znanstveni i stručni rad nagrađen je 1975. g. nagradom “Nikola Tesla”,1988. g. “Nagradom grada Zagreba”,1994. g. nagradom “Josip Juraj Strossmayer”, 1995. g. nagradom “Hrvoje Požar“ te odlikovan 1978. g. Ordenom rada sa zlatnim vijencem, 1992. g. Spomenicom Domovinskog rata, 1995. g. Redom hrvatskog trolista, 1998. g. Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, 2003. g. biran je za počasnog građanina Požege, 2005. g. biran je za prvog počasnog građanina općine Jakšić. Autor je 20 knjiga i preko 260 znanstvenih i stručnih radova.