Skip to content Skip to navigation

Zvučni valovi i njihov utjecaj na biljke

Ivana Varga, Maja Varga

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Prikazati nekoliko istraživanja o utjecaju zvučnih valova na rast  biljaka.

Biografija: 

Maja Varga, dipl. ing., rođena je 25. srpnja 1984. godine u Zagrebu. Srednju školu(III. gimnazija u Osijeku)kao i srednju glazbenu školu „Franjo Kuhač“ završava u Osijeku. Obranom diplomskog rada pos naslovom „Priroda glazbe“ 2009. godine završava Umjetničku akademiju u Osijeku, Odsjek za glazbenu kulturu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Radila je u nekoliko osnovnih škola u Hrvatskoj  kao profesor glazbene kulture, a trenutno predaje „Klavir“ u osnovnoj glazbenoj škola pri OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Đakovu. Piše i sklada pjesme, bavi se umjetničkim crtanjem, dirigiranjem i pjevanjem.

 

Ivana Varga, mag. ing. agr., rođena je 11. travnja 1987. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 18. srpnja 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inžinjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na dva smjera diplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, te 25. listopada 2010. stječe akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Ishrana bilja i tloznanstvo (mag. ing. agr.), a 15. veljače 2011. godine akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Zaštita bilja (mag. ing. agr.). U siječnju 2010. godine upisuje Posljediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti, smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Od 15. prosinca 2010. godine do danas zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, radnom mjestu znanstvene novakinje u suradničkom zavnju asistentice na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Andrije Kristeka, „Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera“ (079-0000000-3534), uz ratarstvo kao uže područje znanstvenog rada. Članica je Društva agronoma Osijek.