Skip to content Skip to navigation

Zelena tvornica na solarni pogon

Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
11:00 to 11:45
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Proces fotosinteze u biljkama je kompleksan i složen niz kemijsko fizikalnih reakcija pokretan energijom svjetlosti. Za „hvatanje“  i  „prosljeđivanje“  te energije zaslužno je više vrsta fotosintetskih pigmenata. Da bi se nesmetano odvijao fizikalno kemijski tijek reakcije fotosinteze bitno je očuvanje integriteta biljne stanice kao i svih njezinih dijelova. Pokazati ćemo i objasniti što se događa sa procesom prijenosa svjetlosne energije ako se ovaj integritet naruši te prezentirati načine na koje se pigmenti mogu dokazati, ekstrahirati, i kvantificirati.

Biografija: 

Miroslav Lisjak

Rođen sam 24. srpnja 1981. godine u Čakovcu. Nakon završene opće gimnazije u Čakovcu, upisujem Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer ratarstvo. Tijekom studiranja primio sam dvije rektorove nagrade. Diplomirao sam 2006. godine. 2007. godine upisao sam interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti”. Od 1. prosinca 2007. do danas radim na Poljoprivrednom fakultetu, na Katedri za fiziologiju bilja, Zavoda za agroekologiju. U sklopu stipendije zaklade “British Schoolarship Trust”, proveo sam dva mjeseca u laboratorijima “University of the West of England”, u Bristolu, Engleska, radeći na istraživanjima uloge i interakcije H2S i NO, u prijenosu staničnog signala. 2010. godine u Engleskoj je pokrenut postupak za dobivanje patenta na rezultate prethodno navedenih istraživanja. Iste godine dobio sam stipendiju Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu koje sam proveo šest mjeseci u laboratorijima „Centre for Research in Biosciences”, prethodno navedene institucije u Engleskoj, nadovezujući se na istraživanja obavljena u 2009. godini. Osnovno područje moga znanstvenog interesa je biljna fiziologija,abiotski stres te stanični signaling. Na temelju ukupne znanstvene i nastavne aktivnosti, 2014. godine dobio sam nagradu za najuspješnijeg mladog znanstvenika na Poljoprivrednom fakultet.