Skip to content Skip to navigation

Valovima kroz vrijeme

Danijela Samac

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
14:15 to 14:30
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Tijekom povijesti mijenjale su se civilizacije, mijenjalo se ponašanje ljudi, mijenjala se priroda oko nas, mijenjale su se tehnologije. Sve se dešavalo i danas se dešava s jednim razlogom, a to je, da napredujemo. Upravo u skladu s tim, u peradarstvu i svinjogojstvu naše zemlje, kao i u ostatku svijeta, mijenjale su se tehnologije napajanja i hranidbe svinja i peradi. Tako će se ovim  predavanjem i slikovitim prikazima moći vidjeti tijek promjena i modernizacije, od prvih primitivnih izvedbi valova za hranjenje i napajanje svinja i peradi, pa sve do suvremenih poluautomatskih i automatskih hranilica (valova) i pojilica (valova) za iste.

Biografija: 

Danijela Samac, rođena je 20. srpnja 1976. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu pohađala je u Nuštru. Maturirala je 1994. godine na Poljoprivredno-šumarskoj školi u Vinkovcima. Diplomirala je 2002. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Godine 2012. doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Godine 2004. - 2006. radila je kao pripravnik, a kasnije i kao tehnolog na svinjogojskoj farmi „Ovčara“ i govedarskoj farmi „Jakobovac“, tvrtke „Vupik“ Vukovar. Godine 2006. radila je kao savjetnica za svinjogojstvo na projektu ICE & RIDA, za američku organizaciju Development Alternative Inc. Od 2006.- 2012.  godine asistent je na „Katedri za stočarstvo i ekološko stočarstvo“ pri „Zavodu za stočarstvo“ Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, a od 2012. godine je viši asistent.

Dr. sc. Danijela Samac, bila je istraživač-suradnik na dva projekta. Višegodišnji je član povjerenstva za ocjenu šunki na manifestaciji „Nacionalna šunkijada“ u Starim Mikanovcima. Član je etičkog povjerenstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Kao autor i koautor objavila je  20 znanstvenih radova,  jedan stručni rad i jedno prethodno priopćenje. Koautor je fakultetskog priručnika „Svježa svinjetina od crne slavonske svinje“ te sveučilišnog priručnika „Proizvodnja mesa“.